15-03-06

www.vlaamsbelangberchem.org

Het Vlaams Belang Berchem is gestart met een nieuwe weblog! U kan deze vinden op onderstaand adres, deze weblog zal nog blijven bestaan maar niet meer worden geüpdated. Alle nieuwe berichten zullen te vinden zijn op het nieuwe adres!

12:30 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-03-06

Zangavond

Brabobar: vrijdag 3 maart om 20.00u.:
 
Zangavond in de Van Maerlandstraat met muzikale ondersteuning van Sabine Torfs.

Hapjes worden verzorgd door 'T CHESTERKE!!
 
Wees allen aanwezig!

17:45 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-02-06

Uit het leven gegrepen.

Op maandag 30/01/2006 moest ik naar het St Erasmus ziekenhuis.Omdat ik niet meer in staat was om mij te verplaatsen bracht mijn schoonzoon mij naar de eerste hulp van vernoemd ziekenhuis.Nadat ik mijn IK en SIS- kaart had afgegeven moest ik wachten op de nodige papieren om foto's te laten nemen van mijn rechterknie en linkerenkel.De nodige papieren kwamen en ik moest naar het eerste verdiep.Een rolstoel of enige hulp werd mij niet aangeboden(mijn schoonzoon was intussen een dringende boodschap gaan doen en zou mij later terug ophalen).
Het heeft mij wel enige moeite gekost om op eigen krachten naar de lift te strompelen en op de dienst radiografie te komen. Daarna ben ik terug op eigen kracht naar beneden gegaan. Terug op de dienst eerste hulp moest ik wachten tot de geneesheer van dienst de foto's kwam bekijken om te zien of er breuken waren.
Terwijl ik daar zat te wachten had ik een goed zicht op de personen die het ziekenhuis binnenkwamen. Plotseling was er een kleine paniek. Een allochtoon moest en zou onmiddellijk een rolstoel hebben. En zowaar.. er werd een rolstoel gevonden.Intussen kwam er een andere allochtoon binnengewandeld en zette zich in de gereedstaande rolstoel.
Hij deed zijn schoen en kous uit en er was een kleine schram te zien op zijn voet.Geen blauwe plek , geen bloeduitstorting , geen zwelling.
Ik ben natuurlijk geen geneesheer maar wanneer ik mijn voet bezag die opgezwollen was als een ballon merkte ik toch een groot verschil. Toen begon de miserie maar eerst. De (zwaargewonde) allochtoon sprak geen woord Nederlands maar de paniekzaaier die erbij was wel. De paniekzaaier zegde met veel omhaal tegen de verplegers dat de (zwaargewonde) een specifieke geneesheer wou die de Arabische taal meester was.
Wanneer de verpleger hem duidelijk maakte dat die bepaalde geneesheer er op maandag niet was, was het hek helemaal van de dam.
De geneesheer moest dan maar opgebeld worden want een andere wou hij niet.
Intussen was er een geneesheer mijn foto's gaan bekijken en kreeg ik verzorging.
Wanneer ik na ongeveer 15 minuten terug kwam was de discussie nog steeds aan de gang.
Ik schuifelde naar de balie om te vragen wat ik moest betalen waarop de bediende zei (sic) "dat horen wij tegenwoordig niet veel meer mijnheer dat iemand komt vragen om te betalen, maar maak U geen zorgen, Uw rekening zal naar huis opgezonden worden".
Wanneer ik buiten ging werd het "slachtoffer" alsmaar driester, sloeg met zijn vuisten op de leuning van zijn rolstoel en zat te roepen in zijn eigen taaltje.
Drie verplegers stonden erbij en... keken ernaar.
Ik vraag mij af wat wij binnen enkele jaren nog kunnen verwachten van die uitbuiters.
 
Vlaamse groeten
 
Jean  Goris

11:22 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-06

Toespraak Albrecht Cleymans

 

Op zondag 29 januari 2006 organiseerde de Berchemse Vlaams Belangafdeling weer een afdelingsfeest met worstenbrood en appelbollen.  Spreeksters waren deze keer Anke Van Dermeersch en Marie-Rose Morel.  Ook Filip Dewinter, die even langskwam, maakte van de gelegenheid gebruik om een korte toespraak te houden en reeds enkele van de kandidaten voor te stellen waarmee onze partij hier in Berchem naar de Districtsraadsverkiezingen trekt. 

Onder de meer dan 200 aanwezigen telden we heel wat bestuursleden uit andere districten en zelfs de voorzitter van de Antwerpse Koepel, Vlaams Parlementslid Jan Penris.

Hieronder vindt u nog de toespraak die Berchems afdelingsvoorzitter Albrecht Cleymans hield op dit afdelingsfeest :

 

“Goedemiddag, beste Berchemnaren, beste vrienden,

Sinds de fusie van 1980 maakt onze gemeente deel uit van Groot-Antwerpen.  In het begin was de Berchemse Districtsraad enkel een adviesorgaan naar het gemeentelijke beleid toe, maar sinds de verkiezingen van 2000 heeft Berchem, net als alle districten, meer centen en ook meer bevoegdheden gekregen.  Sinds diezelfde verkiezingen van 2000 is het Vlaams Belang de grootste partij in Berchem  - wij hebben 6 zetels in de Districtsraad.  Ik ben ervan overtuigd dat dit aantal als gevolg van de niet aflatende inzet van de Berchemse Vlaams Belangafdeling van de laatste jaren nog zal stijgen.  Geloof me, de monstercoalitie van VLD, CD&V, SP.a, Groen! en NVA zal het zéér moeilijk krijgen om nog weerwerk te bieden aan het hechte, grotendeels vernieuwde team waarmee onze partij naar de verkiezingen trekt !

Ook hier in Berchem eisen wij trouwens meer bevoegdheden voor het District.  Een voorstel van het Vlaams Belang van die aard werd in de Deurnese Districtsraad  (waar onze partij een meerderheid heeft)  reeds goedgekeurd.

 

Vorige donderdag, dames en heren, was ik uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie die de Stad aanbiedt aan alle bewonersgroepen van Opsinjoren, aan speelstraatorganisatoren en allerlei softe organisaties die door de Stad worden opgericht om hun eigen buurt zogenaamd leefbaar, veilig en proper, maar vooral multicultureel te houden. 

 

Het Vlaams Belang heeft natuurlijk niets tegen bewonersgroepen, maar wel tegen het misbruik dat ervan wordt gemaakt om mensen te sussen met geld voor feestjes en allerlei andere activiteiten zodat ze hun mond houden over de problemen in hun buurt.  De enige bedoeling van dit alles is om de illusie te scheppen dat Groot-Antwerpen een prettige, schone, gezellige stad is waar het goed leven is samen met onze buren in alle kleuren van de regenboog.  Bovendien worden dergelijke bewonersgroepen ook ingezet als de lokale overheid tegen de zin van de rest van de buurtbewoners plannen wil doordrukken in verband met verkeer, zones 30 en dergelijke meer.

 

Dames en heren, men kan mensen op lange termijn niet kopen, hun respect moet je verdienen.  De bewonersgroepen en de lentepoetsers hebben dit intussen begrepen, want toen op die fameuze receptie burgemeester Patrick Janssens werd aangekondigd kreeg hij applaus van slechts een tiental aanwezigen van de ruim 900 !  Op zijn toespraak, die trouwens van een beschamend laag niveau was voor de burgemeester van een stad als Antwerpen, kwam geen enkele reactie.  Antwerpen is duidelijk rijp voor een nieuwe burgemeester, dames en heren, en ik denk dat wij die hier vandaag in ons midden hebben !

 

Op politioneel gebied eist het Vlaams Belang de herwaardering van de wijkagent en het inzetten van wijkteams die zichtbaar zijn in het straatbeeld en steeds aanspreekbaar.  Als ik moet kiezen tussen een politieagent op elke hoek van de straat of, zoals nu, een drugverslaafde, een drugsdealer, een overvaller of een dief op elke straathoek, geef mij dan die politieagent maar.  Wie niets verkeerd doet en niets te verbergen heeft hoeft zich toch geen zorgen te maken over de aanwezigheid van ordediensten !

 

Ook wat mobiliteit betreft is er werk aan de winkel.  De zones 30 die in elk district worden ingevoerd houden eigenlijk in dat men van elke straat een hindernissenparcours wil maken waarop men zijn auto stukrijdt en voor extra geluidsoverlast zorgt door elke keer te vertragen voor een verkeersdrempel en erachter weer op te trekken.  Bovendien werden ons wijkcirculatieplannen opgedrongen die overal extra éénrichtingstraten invoeren, die in de bestaande éénrichtingstraten vaak de rijrichting wijzigen en die erop gericht zijn om de vlotte doorstroming van verkeer in woonwijken te verhinderen.  Dit zou automobilisten moeten afschrikken.  In de praktijk dwingt het hen alleen maar om de hele wijk door te rijden om op hun bestemming te geraken, met alle files, luchtvervuiling en geluidsoverlast van dien.

 

Het Vlaams Belang eist dat de automobilist opnieuw als mens wordt beschouwd in plaats van als melkkoe en zondebok en dat iedereen, om het even welk vervoermiddel hij gebruikt, zich op een vrije manier doorheen onze stad en ons district kan verplaatsen met respect voor de bestaande verkeersreglementen.  Dit laatste geldt ook voor de zogenaamde zwakke weggebruiker, die nu maar al te vaak alle regels aan zijn laars lapt zonder dat de huidige overheid daar ook maar iets tegen wil ondernemen.

 

Tenslotte, dames en heren, en nu keer ik even terug naar onze specifieke Berchemse situatie, wil het Vlaams Belang dat ons district niet langer wordt bestuurd door een operettefiguur als Pros Slachmuylders, die zich liever bezighoudt met zijn Filippijnse mokkes en hun gemeenschap dan met zijn district.  In zijn plaats bieden wij u graag een echte, competente, hardwerkende Berchemse Vlaams Belangploeg aan, die klaarstaat om dit district te besturen met respect voor de Vlaamse waarden en normen en voor onze eigen Berchemse bevolking.  Op dat moment zal het gedaan zijn, dames en heren, met het klakkeloos overnemen van de idealen van de nieuwe blanke bosjesman, de beroepsbetoger-anarchist met een jointje tussen zijn lippen en een afro- of rastakapsel op zijn hoofd, die zijn verblijfplaats heeft in de boomtoppen van het Lappersfortbos en daar niet van de hemelse dauw leeft maar van een uitkering die hij op onze kosten ontvangt.  Het zal gedaan zijn met het zorgzaam erop toezien dat geen enkele Koranwet met de voeten wordt getreden terwijl de christelijke waarden en normen onder de mat worden geveegd en er zelfs geen kerstmuziek meer mag worden gespeeld in de winkelstraten van onze stad. 

 

Neen, dames en heren, als het Vlaams Belang het hier in Berchem en in Antwerpen voor het zeggen krijgt zal er eindelijk terug respect zijn voor de hardwerkende, nuchtere, complexloze Vlamingen die dit land hebben opgebouwd tot één van de meest welvarende en moderne regio’s van Europa en dan zal onze eigen Vlaamse jeugd een toekomst tegemoet kunnen zien waarin zij in alle veiligheid hun eigen leven en ons aller koekenstad kunnen herscheppen in wat het ooit was  - één van de beste plekken waar een mens kan leven !

 

Berchem eerst, dames en heren, Antwerpen eerst !”

 

 

 

 

14:28 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-01-06

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang Antwerpen!

Woensdag 25 januari 2006:
 
Nieuwjaarsreceptie Koepel Antwerpen met voorstelling nieuw boek van Filip Dewinter : "Antwerpen troef !"
 

Zaal Elzenveld

Lange Gasthuisstraat Antwerpen

start om 20 u

 

21:03 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-01-06

Afdelingsfeest

Zondag 29 januari 2006 te 14 uur :

worstenbrood- en appelbollennamiddag

met als sprekers :

Anke Van dermeersch

en

Marie-Rose Morel

 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert uw Berchemse Vlaams Belangafdeling een gezellige namiddag, die dit jaar in het teken staat van  « de vrouw in de politiek », met als gastspreeksters Anke Van dermeersch en Marie-Rose Morel. 

 

Dit afdelingsfeest gaat naar goede gewoonte door in zaal Gietschotel, Lode van Berckenlaan 179 te Borgerhout en begint om 14 uur. 

 

Voor € 4,- kan u er genieten van een warme drank met naar keuze 2 worstenbroden, 2 appelbollen of 1 worstenbrood en 1 appelbol  - en van goed gezelschap en een gezellige babbel natuurlijk.

 

Inschrijven kan vóór 22 januari door middel van de bijgevoegde overschrijving  (vermeld uw naam en wat u wenst te eten).

 

Voorafgaand aan deze worstenbrood- en appelbollennamiddag is er vanaf 12 uur een algemene ledenvergadering voorzien. De leden die hieraan wensen deel te nemen verwachten wij om 12 uur stipt.  We zullen hier de werking van onze afdeling bespreken en onze visie op het gevoerde beleid.  Zeker in dit verkiezingsjaar mag u de kans niet laten liggen om als lid aktief deel te nemen aan de werking van onze Berchemse afdeling !

 

Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij onze afdelingsvoorzitter :

Albrecht Cleymans

Dianalaan 37

2600 Berchem

tel. 03/321.50.17

gsm 0485/62.24.15.

 

Namens het bestuur van de Vlaams Belangafdeling Berchem,

 

Albrecht Cleymans
Voorzitter.

 

10:57 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-01-06

Rotte eieren tegen gevel!

Als voorzitter van de Berchemse Vlaams Belangafdeling krijg ik vaak het verwijt dat mijn partij onverdraagzaam is  - en bij uitbreiding ikzelf ook.  Persoonlijk ben ik al jaren van mening dat de onverdraagzaamheid zich niet zozeer aan onze kant bevindt, een mening die vannacht nog maar eens werd bevestigd.

 

Toen een onbekende tijdens de verkiezingscampagne in 2000 een rot ei tegen mijn gevel smeet, had ik nooit kunnen denken dat dit het eerste incident in een lange rij zou worden.  Sedertdien werden de rozenstruiken in mijn voortuin gemolesteerd, werden onze beide gezinswagens reeds verscheidene malen bekrast en beschadigd, werd er in 2003 een verkiezingsbord dat in de voortuin stond in stukken gebroken en in brand gestoken en kreeg ik ontelbare anonieme dreigtelefoontjes en –brieven en haatmails. 

Vorige week sneeuwde het voor één keer in ons anders zo gematigde landje  (op klimaatgebied dan toch).  Prompt bekogelden enkele jonge kereltjes van Marokkaanse afkomst onze ramen met een heleboel sneeuwballen.  Dit liep zodanig de spuigaten uit dat de ramen op de duur dreigden te sneuvelen, dus toen stapte ik naar buiten en sommeerde hen te stoppen  - wat ze warempel ook deden. 

 

Incident gesloten ?  Niet helemaal… deze nacht, enkele minuten voor middernacht, werd onze voorgevel bekogeld met eieren.  Verscheidene daarvan vlogen kapot tegen de venster op de 1ste verdieping, waaraan nog kerstversiering hangt en de wens  “Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil”.  Ik rende meteen naar buiten, maar er was niemand meer te bekennen in de straat.  We belden de politie, die PV zullen opmaken van dit zoveelste geval van vandalisme.

Vorige week sneeuwballen, deze week eieren… wat zullen het volgende week zijn ?  En de verkiezingen liggen nog 9 maanden in het verschiet, dat is bijna 40 weken !

Nogmaals, wie is er onverdraagzaam ?  Ik ken veel mensen binnen het Vlaams Belang, en geen enkele daarvan amuseert zich met ’s nachts de huizen van andere mensen te besmeuren of te beschadigen. 

 

Niet wíj houden ons met dit soort nazi-praktijken bezig, maar precies die mensen die de goegemeente graag willen doen geloven dat wij extremisten zijn.

 

Albrecht Cleymans,

Voorzitter Vlaams Belang Berchem

De foto's:

  

       

10:08 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-12-05

 Prettig Kerstfeest!

Het Vlaams Belang Berchem

wenst

iedereen een prettig Kerstfeest!

 10:40 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-12-05

Terug meer Vlaamse jeugd in het voetbal!

Onze eerste klasse voetbalcompetitie biedt steeds meer plaats voor buitenlandse spelers.   Sinds het Bosman-arrest van tien jaar geleden trekken voetbalclubs steeds vaker spelers uit het buitenland aan.

 

Ook in lagere afdelingen wordt minder en minder de kaart getrokken van de eigen jeugd.

Veel clubs investeren (vooral om financiële redenen) niet meer in jeugdwerking, maar opteren voor goedkope buitenlanders die meestal geen sportieve meerwaarde bieden.

De Vlaamse Vereniging voor Jeugdvoetbal pleit voor een drastische beperking van het aantal verschillende nationaliteiten  in onze voetbalcompetitie.

Nu kan in principe elke club in onze competitie alleen met buitenlanders spelen zonder een speler uit eigen regio of land.

De buitenlandse voetballers domineren nu meestal de ploegopstelling en dit vooral in eerste klasse.

 

In praktijk moeten we enkel maar naar het clubelftal van S.K.Beveren kijken.

Het is een schoolvoorbeeld hoe deze club haar eigenheid en identiteit verliest door de stroom van buitenlandse voetballers. Maar ook bij onze Antwerpse ploegen is het problematisch. Bij Germinal Beerschot en  R. Antwerp F.C staan af en toe maar enkele Vlamingen op het veld.

Met het verplicht beperken van het  aantal buitenlanders zouden de clubs meer geld investeren in onze eigen Vlaamse jeugd.

 

Tevens is de Vlaamse Vereniging voor Jeugdvoetbal van mening dat het aantal toeschouwers zou toenemen daar spelers van eigen streek meer binding hebben met de eigen supporters.

FIFA-baas Sepp Blatter is voorstander dat in een clubelftal minstens 6 spelers uit eigen land afkomstig moeten zijn.

Een stap in de goede richting, maar de enige oplossing is een limiet van 3 buitenlanders.

Dat wilt zeggen, zoals voorheen het geval was, elke club wordt verplicht om minimum 8 spelers uit eigen land op te stellen.

De voetbalbond en de Euro-politici moeten maatregelen treffen om het aantal verschillende nationaliteiten in het voetbal drastisch te beperken.

 

V.V.J.-voorzitter Jan Claessen                                                                                      

jan.claessen1@telenet.be


19:47 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-11-05

"Nieuw" soort kruispunt...

In de krant “Het laatste nieuws” is een groot deel van pagina twee besteed aan een onderzoek van een nieuw soort kruispunt.

 

Men gaat deze test uitvoeren in Brussel na een voorstel van ecolo.

Nu is het misschien leuk om te weten dat dit kruispunt al eens naar voor gebracht is door een andere partij , u raad het nooit , jawel, Het Vlaams Belang. Meer bepaald het VB Berchem.

Dit ontwerp werd twee jaar geleden door Jeroen van Bogaert voorgesteld tijdens een commissie over het wijkcirculatieplan.

Dit kruispunt zou ten goede komen aan de hoek  van de Driekoningenstraat en Berchem station.

De projectleider van het wijkcirculatieplan, de heer Eddy Van Pottelberg, was zeer tevreden met dit voorstel en ik citeer : “Dit is een zeer goed idee en zal dit zeker meenemen.”

 

Het was en is nog altijd een goed idee maar het kwam niet tot uitvoering in Berchem aangezien het van ons kwam. En zoals vaak wordt een goed voorstel van het Vlaams Belang overgenomen door een ‘politiek wel correcte partij’…

 

Jeroen Van Bogaert

Fractieleider Vlaams Belang Berhem


17:53 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-11-05

 NSV betoging!!

De Nationalistische Studenten Vereniging gaat op 1 december weer de straat op. Onder het motto"na 175 jaar... Belgïe Barst!" zal de NSV zijn jaarlijkse betoging houden. Plaats van gebeuren is de studentenstad Leuven. Er zullen vanuit het hele land weer gratis bussen worden ingelegd!

 

Meer info vind je op www.nsv.be

  

Busregeling:

 • 17u30: De Gezelle, Stationsplein Roeselare

  18u00: Magdalenastraat Brugge

  18u45: Kramersplein Gent

  19u00: Berchem Kerk Antwerpen

  19u20: Rode Kruisplein Mechelen

  19u20: Carpoolparking Affligem

   

   

  Inschrijven verplicht! (info@nsv.be)17:34 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-11-05

De goede Sint komt langst

Op vrijdag 2 december om 18 uur komt de Sint naar jaarlijkse gewoonte naar het secretariaat in de Van Maerlantstraat 14, 2060 AntwerpenAlle kinderen en kleinkinderen van onze leden zijn van harte welkom en zullen worden vergast op een pannenkoek, drankjes, snoep en geschenken.  Ook goochelaar Fenix zal weer aanwezig zijn om voor hen op te treden en balonnen te vouwen.

 

Ouders of grootouders kunnen de kinderen inschrijven bij Albrecht Cleymans op telefoonnummer 0485/62.24.15.  Zij kunnen meteen ook een beetje informatie doorgeven die kan worden opgenomen in het Grote Boek van de Sint, dat bespaart de goede man zelf een heleboel opzoekwerk...


09:20 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-11-05

10000 bezoekers!

Sinds één jaar houdt het Vlaams Belang Berchem u op de hoogte van de actualiteit in Berchem door middel van deze weblog. Het werd een onverhoopt succes! Vandaag mochten we de 10000ste bezoeker verwelkomen en de teller blijft maar stijgen.

Natuurlijk gaan we gewoon door met deze weblog. Blijf dus regelmatig eens langskomen en mis op die manier geen enkele activiteit van ons en blijf op de hoogte van wat er leeft in Berchem!

 

 


14:32 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-11-05

Geslaagde protestactie aan het Merodeplein

Onze belofte nagekomen, waren we namens VBJ-Berchem aanwezig op de herdenking van Frederic de Merode om ons ongenoegen te uiten. Samen met andere organisaties uit de Vlaamse Beweging hielden we na de bloemenhulde een luid protest. Na het roepen van anti-Belgische leuzen, hebben we met zijn allen de Vlaamse Leeuw ingezet.


Alles verliep vlekkeloos en we hebben onze mening duidelijk kunnen maken:  175 jaar is genoeg. Voor ons is de Belgische droom ten einde! De Republikeinse Vlaamse Staat moet er zo snel mogelijk komen!

We kunnen dus besluiten dat het een geslaagde actie was.

Als het district zich geroepen voelt om de muiterij nog eens te vieren, zullen de wij als Vlaams Belang Jongeren Berchem ons niet inhouden om nog een keer onze stem te laten horen! 


Ons rest enkel nog Peter Raets (SP.a - districtsraadschepen van cultuur) te bedanken, al was het maar op een cynische manier. Hij heeft er namelijk voor gezorgd dat onze actie kon doorgaan. Als ze hem dat maar niet kwalijk gaan nemen binnen zijn partij.

België Barst!!
Vlaanderen Onafhankelijk!!


VBJ Berchem


 

 

14:10 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-10-05

Persbericht: Merodefeesten 6 november totaal onaanvaardbaar

Persbericht: Merodefeesten 6 november totaal onaanvaardbaar

Met weerzin nemen de Vlaams Belang Jongeren Berchem kennis van het feit dat op 06.11.05 een manifestatie plaatsvindt, georganiseerd door het district Berchem, om hulde te brengen aan graaf Frederik De Merode.
Deze 'Merodefeesten' kaderen tevens in de viering van 175 jaar België.

Voor de Vlamingen is het bestaan van België nochtans geen reden om te feesten: de rebellie van 1830, georganiseerd door de Franstalige bourgeoisie,
was voor Vlaanderen het begin van een schandalige uitbuiting en culturele onderdrukking die tot vandaag voortduurt oa. in de vorm van de gigantische geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië en de verdere verfransing van Brussel en Vlaams Brabant, gepaard gaande met een enorme minachting van het Vlaamse volk door de Franstalige politici.

In dit kader zien wij er dan ook het nut niet van in om hulde te brengen aan een of andere onbetekenende, misleide figuur die 175 jaar geleden toevallig in Berchem werd begraven.
Eveneens menen wij dat er in Berchem wel nuttiger projekten zijn om het geld van de belastingbetaler aan te besteden dan aan een dergelijk totaal misplaatst spektakel.

Wij doen hiermee dan ook een oproep aan iedere rechtgeaarde Berchemnaar en Vlaams nationalist om een stem van protest te laten horen.

De Vlaams Belang Jongeren van Berchem zullen alleszins aanwezig zijn op 6 november om hun ongenoegen te uiten.

VBJ Berchem09:53 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-05

Berchemse residentiele wijken

Berchem heeft enkele prachtige residentiele wijken die door hun bewoners zeer goed worden onderhouden maar die spijtig genoeg in een snel tempo verloederen door de zeer slordige aanpak van onze overheid.

 

Zo is er de Koninklijke Baan, waar onze overheid ieder jaar op 11 november een bloemenhulde organiseert voor onze Vlaamse helden uit de eerste Wereldoorlog.  Helaas is deze prachtige, met fraaie oude bomen beplante laan verworden tot een carpoolparking waar pendelaars hun auto’s parkeren tussen het hoog opschietende onkruid.  Als het regent staan zij er volop in het slijk en ze worden overdekt met een kleverige zwarte laag vuil die van de nimmer gesnoeide bomen druipt.

 

Met de Elisabethlaan is het niet veel beter gesteld.  Na donker kan je niet veel zien van het verval van deze straat, die nog steeds zit opgezadeld met haar oorspronkelijke  (en nog maar voor 70 % functionerende) straatverlichting uit de jaren 1950  - wellicht stijlvol maar in ieder geval weinig efficient -  omdat schepen Martine De Pestel vindt dat het hier  “slechts een doorgangsstraat betreft, waar zeer weinig mensen wonen”.  De huiseigenaars, die een fortuin neertelden voor de aankoop en het onderhoud van hun prachtige herenhuizen, zullen dat graag horen !

 

Ook de Stanleystraat is een fraaie, residentiele straat met mooi onderhouden woningen.  Helaas is de rijweg bezaaid met zodanig diepe putten dat het invoeren van een zone 30 hier totaal overbodig is :  wie niet over een 4x4-voertuig beschikt kan hier hoe dan ook niet sneller dan 10 km/uur rijden.

 

Tenslotte zijn er de Veldekens.  15 jaar geleden werden de oude volkstuintjes hier onteigend om er een fraaie, gloednieuwe woon- en kantoorwijk te laten verrijzen.  Het was tot nu toe altijd mogelijk om te voet of met de fiets deze wijk via de Grote Weide te doorkruisen op weg naar het Rooi of het Alpheusdal.  Sinds dit voorjaar is deze binnenweg echter afgesloten wegens bouwwerken.  Er was steeds beloofd dat die weg voor de zomer opnieuw open zou worden gesteld ten behoeve van de buurtbewoners en de spelende kinderen uit de wijk.  De zomer is ondertussen bijna voorbij en helaas… de doorgang is nog steeds gesloten, tot grote spijt van de buurtbewoners en hun kinderen.  Het feit dat districtsraadslid en federaal Volksvertegenwoordiger Fons Borginon  (VLD)  in deze wijk woont heeft wat dit betreft blijkbaar niet het minste verschil gemaakt…

 

Het Vlaams Belang afdeling Berchem eist van het district dat de bestaande, vaak zeer fraaie straten in ons district naar behoren worden onderhouden.  In plaats van het hele budget op te souperen voor de aanleg van het zoveelste speelpleintje, de zoveelste verkeersluwe straat en verkeersremmende infrastructuurwerken, stellen wij voor dat het district zich opstelt als een  “goede huisvader”  en in de eerste plaats zorgt voor het in stand houden en verzorgen van de prachtige straten die te Berchem aanwezig zijn.  Enkel op deze wijze kunnen de Berchemnaars zich terug goed en veilig voelen in hun eigen straat, in hun eigen district, en enkel op deze wijze zullen mensen op termijn gemotiveerd zijn om ook zelf tijd, geld en energie te steken in het in stand houden van een aangename, goed onderhouden leefomgeving.


19:01 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-05

Van 15-daagse braderij tot 3-daagse “het Hart van Berchem”.

Van 15-daagse braderij tot 3-daagse  “het Hart van Berchem”.

 

 

De Berchemse braderij ontstond 80 jaar geleden.  Het was toen 15 dagen feest voor elke Berchemnaar en zeker voor de handelaars van de Statie- en de Driekoningenstraat. 

Wie heeft zich indertijd niet een weg moeten banen door een feestende mensenzee, wadend door een bad van briefomslagen waaruit de vele winnende loten waren gekomen van de talloze deelnemende winkeliers ;  wie herinnert zich niet de confettigevechten en de verkiezing van Miss Berchem ?  Bijna iedereen ging naar huis met een prijs of minstens met een goed gevoel.

Wel, beste lezer, dit jaar ben ik persoonlijk de Driedaagse van Berchem gaan bezoeken na het lezen van de toespraak van de voorzitter van het Hart van Berchem waarin hij aankondigt dat winkelcentra deel uitmaken van onze Vlaamse cultuur.  Tot mijn grote spijt heb ik daar evenwel weinig van gemerkt.

De enkele Vlaamse handelaars die nog overblijven in deze winkelstraat namen amper deel aan dit evenement.  Ik kon nog hooguit mijn hart ophalen aan de ingang van het dienstencentrum onder het Berchemse Districtshuis waar onze ouden van dagen de sfeer van vroeger wisten op te roepen door er lootjes te verkopen en enkele volksspelen te presenteren.

Ook de viering van het 100-jarige Mariabeeld op de zuil aan de Victor Jacobslei kon mij bekoren.  Daar waren toch een 150-tal Vlaamse mensen aanwezig.  De spreker van dienst vond het zeer jammer dat er geen allochtone medeburgers aanwezig waren ;  hij had waarschijnlijk even over het hoofd gezien dat Mariabeelden nu eenmaal deel uitmaken van onze Vlaamse cultuur en dat de politiek zo correcte  “multicultuur”  enkel dan bestaat wanneer de blanke Vlaming zich naar allochtone feestelijkheden begeeft, niet omgekeerd.


Op deze twee lichtpunten na waren er alleen maar pitakramen, Arabische muziek, marktkramen van buiten Berchem,… de authentieke Vlaamse sfeer van weleer waarover de heer voorzitter Pascal Jacques  - overigens ook een bestuurslid van de Berchemse VLD, de  “partij van de middenstand” -  zoveel enthousiasme aan de dag legde was ver te zoeken.

Helaas, het Vlaams Belang afdeling Berchem heeft sterk de indruk dat het Hart van Berchem allang is gestopt met kloppen na een fataal infarct tengevolge van veel te weinig Vlaamse winkeliers en veel te veel verstikkende bemoeienissen van mensen die met politieke en niet-commerciële bedoelingen de multicultuur proberen op te dringen aan deze winkelstraat en haar ééns zo feestelijke braderij.

 

Albrecht Cleymans,

Voorzitter Vlaams Belang afdeling Berchem.

17:13 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-05

Startschot Antwerpse verkiezingen 2006!

De A-conventie

Op zondag 9 oktober 2005 - precies één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen - geeft het Vlaams Belang het startschot voor de campagne.  Het belang van de gemeenteraadsverkiezingen voor het Vlaams Belang kan nauwelijks overschat worden.  Alle ogen zullen op 8 oktober 2006 gericht zijn op Antwerpen.  Slaagt het Vlaams Belang er in om z’n score nogmaals te verbeteren ?  Neemt het Vlaams Belang in Antwerpen na meer dan 70 jaar socialisme de macht over in Antwerpen ?

Met de A-conventie wil het Vlaams Belang de bakens uitzetten voor de gemeenteraadsverkiezingsstrijd in Antwerpen.  Wat zijn de doelstellingen ? Hoe willen we die bereiken ? Welke middelen zetten we in ? Hoe ziet ons beleidsalternatief er uit ? Wat mag de Antwerpenaar van ons verwachten ?  Sprekers uit binnen- en buitenland zullen aantonen dat het mogelijk is om een alternatief stedelijk beleid op poten te zetten dat komaf maakt met de vreemdelingentoevloed, het criminaliteitsprobleem, de verloedering en de overlast.

We verwachten u op zondag 9 oktober in de Waagnatie aan de Scheldekaaien om samen van wal te steken voor een spetterend verkiezingsjaar !

www.vlaamsbelangantwerpen.be13:37 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-09-05

Schoolpoortactie

Deze ochtend stonden we met enkele gemotiveerde Vlaams Belang Jongeren aan de schoolpoort van de Heilige Familie. Onze eerste schoolpoortactie van VBJ Berchem was een feit. Enthousiast deelden we de folder ‘Kiezen voor Vlaanderen’ uit aan de schoolgaande jeugd. De voorstellingsbrochures werden dan ook in dank aangenomen. Ons doel is de jeugd bekend te maken met de Vlaams Belang Jongeren en dit op een positieve manier. Alle vooroordelen die over VBJ geschreven worden staan hier in ontkracht.
Deze actie zal zeker niet de laatste zijn die we in Berchem gaan ondernemen! Wens je trouwens nog meer informatie over VBJ? Neem dan snel eens een kijkje op www.vbj.org!

Bestuur VBJ Berchem

vbj_berchem@hotmail.com10:31 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-05

Multicultureel festijn één grote flop!

Het mag wel worden gezegd dat bovenstaande titel wel een kleine glimlach op ons gezicht doet verschijnen. En laat ons eerlijk zijn, we hebben er alle reden toe.

Op drie september moest er in Berchem normaal een heus multicultureel feest plaatsvinden. Bedoeling was om verschillende allochtone verenigingen te laten samenwerken met de autochtone bewonersorganisaties. Op het programma stonden onder andere een moskeebezoek voor de bewoners verschillende RVT’s – waarbij ze ’s middags een gratis lunch aangeboden kregen–, een jongenparlement, een muziekpodium een barbecue enz, … Alles natuurlijk in het teken van de multicultuur ! Met een prijskaartje van ongeveer 8000 euro (!) zouden kosten nog moeite gespaard worden. Zowel de Koning Boudewijnstichting (5000 euro) als de cultuursubsidies (2000 euro) en het district (1000 euro) keken niet op een centje meer of minder.

Maar nu komt het. Blijkbaar is het de Turkse moskee uit de Generaal Drubbelstraat – initiatiefnemer van die gekleurd feestje – helemaal niet gelukt alles tijdig klaar te hebben en heeft het iets meer tijd nodig. Daarom zal het doorgaan in - u leest het goed - april 2006…. Enkel het moskeebezoek heeft plaatsgevonden – en het mag gezegd worden, ze zaten zeker niet aan de 90 man die het Vlaams Belang Berchem heeft kunnen optrommelen.  Voor al de rest van de dag hebben ze meer dan 8 maanden extra de tijd nodig….

Ons alternatief feest was dan weer een gigantisch succes. Meer dan 90 mensen waren getuige van een gezellig samenzijn met Vlaamse kost. Er werd gezongen en gelachen en met veel smaak werden de kriekjes en het stoofvlees verorberd. trappen aan brilschans
Het Scheldekoor zorgde voor de muzikale noot en bracht met typisch Vlaamse liederen meerdere keren het publiek aan het zingen.  

De toespraak die gegeven werd door VBJ-Berchem voorzitter Vidkun Deprins was hard tegenover de multiculturele maatschappij en de arrogante houding van links in dit gehele plaatje. Sinds de veroordeling van het Vlaams Blok is het moeilijk geworden openlijk kritiek te geven op de multikul, en dat is volgens hem onaanvaardbaar. Ook heeft ‘Elke cultuur eigenschappen van een andere cultuur nodig, maar er moet een dominante eigen cultuur zijn’, aldus Vidkun. Wie zijn wij om hem ongelijk te geven!

Wederom is het bewezen dat de multikul niet werkt. De duizenden euro’s aan subsidies helpen niets. De Berchemnaar heeft liever zijn eigen cultuur en heeft een hekel aan het opdringerige van de multiculturele samenleving.

 

 

Kristof De Bock


13:08 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-09-05

Persmededeling Berchems Vlaams Belang – 2 september 2005.

Initiatief “Kleurrijk Berchem” uitgesteld bij gebrek aan interesse

Alternatief Vlaams feest van Vlaams Belang Berchem gaat wel door

 

 

Op zaterdag 3 september had normaal het initiatief “Kleurrijk Berchem”, georganiseerd door het Berchems districtsbestuur i.s.m. de Turkse moskee uit de Generaal Drubbelstraat georganiseerd, moeten doorgaan. Het was ondermeer de bedoeling om bejaarden uit de dienstenflats De Meere, Den Bogaerd en De Drie Koningen (ongeveer 170 woningen) uit te nodigen voor een bezoek aan de moskee. Na het moskeebezoek zou een barbecue aangeboden worden. Bij gebrek aan interesse moest “Kleurrijk Berchem” noodgedwongen uitgesteld worden tot april volgend jaar.

 

Het traditioneel Vlaams feest, dat het Vlaams Belang aan de bewoners van dezelfde dienstenflats als alternatief aanbood voor het moskeebezoek, gaat wel door. Er zijn 90 inschrijvingen van Berchemse bejaarden voor het middagmaal vanaf 12 uur in zaal Gietschotel, Lode Van Berkenlaan 179 te Borgerhout. Het Scheldekoor treedt er op en de aanwezigen krijgen gratis stoofvlees met puree of frikadellenkoek met krieken.

 

We hadden het juist ingeschat. We wisten dat de Berchemse bevolking niet zat te wachten op Arabische muziek en Turkse kost. De Berchemnaren hebben duidelijk lak aan dergelijke opgedrongen multiculturele initiatieven. De lokale overheid zou beter haar geld spenderen aan de leefbaarheid van Berchem, dan zal het harmonieus samenleven vanzelf verbeteren. “Kleurrijk Berchem” biedt geen enkele meerwaarde en is pure verkwisting van overheidsgeld.

 

Albrecht Cleymans,

Voorzitter Vlaams Belang, afdeling Berchem

(0485/622415)

Een uitgebreid verslag van deze gezellige namiddag waarin Vlaamse cultuur centraal stond zal weldra op deze weblog verschijnen!


10:54 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-08-05

Groene Wandeling

Sinds kort kan je in Berchem de Groene Route volgen, een wandeling die je doorheen de mooiste plekjes van ons district zou moeten leiden.  Op het eerste zicht is dit natuurlijk een zeer mooi plan van de Groenraad en jazeker  - wij hebben inderdaad het potentieel om een mooi en groen district te worden.  Toch zal er dan eerst nog het één en het andere moeten veranderen!

 

Wij hebben de proef op de som genomen. Op de Brilschans en het park Wolvenberg, twee gebieden die je tegenkomt tijdens de Groene Route, zie je naast bomen, planten en een vijver ook wel minder mooie dingen, zoals bijvoorbeeld sluikstort.  Het district kan er niets aan doen dat er wordt gesluikstort maar is er samen met de stad Antwerpen wel degelijk verantwoordelijk voor dat er iets aan wordt gedaan!  Extra controle en toezicht op sommige plaatsen zou geen overbodige luxe zijn.

 

Een ander punt is de toestand van de zitbanken.  Wie tijdens zijn wandeling graag even zou uitrusten moet de nodige moed tonen om op de vieze en smerige banken te willen gaan zitten.  Als ze niet met graffiti zijn bespoten dan zijn ze wel half overwoekerd door struiken.  Dit oogt niet alleen slecht, die banken hebben tevens ook hun praktisch nut verloren…  Ook hier zou dringend iets aan gedaan moeten worden. trappen aan brilschans

 

De wandelpaden zijn een ander heikel punt.  Er zijn er bij die weinig tot niet onderhouden worden.  Neem nu de trap naar de vijver op de Wolvenberg.  Die trap betreden wordt bijna een levensgevaarlijke onderneming aangezien deze bijna volledig tussen het torenhoge onkruid staat.  Het enige onderhoud van de kant van de overheid bestaat uit het regelmatig afrijden van het gras.

 

Graffiti is het laatste storend element waar verandering zou moeten in komen.  Wij vinden dit niet enkel op de zitbanken terug maar ook op de voetgangersbrug en zelfs op het infobord aan de ingang van het park ter hoogte van de Grote Steenweg.  Er is niets lastiger dan tijdens een wandeling midden in het groen nietszeggende slogans als  ‘Snij hem af’  en  ‘Polska’  tegen te komen

 

Als afsluiter moeten we ons toch eens de vraag stellen :  ‘Waarom moest het zover komen?’.  Was een regelmatig toezicht op het park niet veel beter geweest i.p.v. het te laten verloederen ?  Nu zit je met onbruikbare banken, graffiti overal en sluikstort tussen torenhoog onkruid.  Waarom laat het district, en dan met name de verantwoordelijke schepen Martine De Pestel, ons laatste stukje groen verloederen ?  Wil men van die Groene Route echt iets mooi maken, dan zal men daar toch eerst aan moeten werken !

 

Ook de omliggende straten  - die Berchems fraaiste residentiele wijk vormen -  worden overwoekerd door onkruid omdat de stadsdiensten sinds Groen! mee de plak zwaait geen onkruidverdelgers meer mogen gebruiken.  Ook het Vlaams Belang is niet voor het gebruik van onkruidverdelgers, maar wij vinden de wildgroei van het onkruid in onze straten evenmin een goed alternatief.  Indien men geen chemische bestrijdingsmiddelen wenst te gebruiken, zal men gewoon voldoende personeel moeten aannemen om het onkruid op de ouderwetse manier, met de hand, te bestrijden.

 

 

 

Kristof De Bock


10:28 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-08-05

VBJ-fuif zondag 14 augustus

VBJ nationaal organiseert nu zondag een spetterende fuif in Kontich. Meer bepaald in de Pauwhoeve (wegbeschrijving). Aanvang om 20.30u. en reeds om 21u. wordt  het eerste gratis vat aangestoken!

Gast-DJ is Vlaams parlementslid en radiomaker Jurgen Verstrepen. Inkom bedraagt 5 euro, diegenen die hun kaart in voorverkoop aankopen krijgen er ook nog 2 drankbonnetjes bij.

 

www.vbj.org
info@vbj.org

 

De affiche


16:29 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-08-05

ijzerwake

21augustus is het weer zover: de 4de Ijzerwake! Dit evenement is aan het uitgroeien tot dé Vlaamse manifestatie van het jaar. Wat de Ijzerbedevaart vroeger was, dat is de Ijzerwake nu: trouw aan het ijzertestament!

Onder de titel 'na 175 jaar wanbestuur, Vlaanderen onafhankelijk' zal de weide aan het gebroeders Van Raemdonck monument weer aardig vollopen. Vorig jaar waren er 5000 overtuigde Vlamingen aanwezig en dat zal dit zeker overtroffen worden.

Wees dus massaal aanwezig op deze Ijzerwake!


Vlaanderen onafhankelijk!
13:43 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-07-05

Op vakantie…

Aangezien ik (webbeheerder van dienst) morgen met de VBJ op zomeruniversiteit vertrek zal er de komende tien dagen niets verschijnen op deze weblog. Ik verwijs je trouwens graag door naar de webstek van het Vlaams Belang Nationaal om daar de actualiteit op de voet te volgen: www.vlaamsbelang.org!

Ik hoop tevens dat ik na mijn terugkomst weer gebruik kan maken van mijn eigen HTML code (terug de geel zwarte kleuren) en kan afstappen van deze basis blog. Kan dat niet dan zit er niets anders op om terug heel de code opnieuw te bewerken.

Tot over tien dagen!

Kristof De Bock
17:14 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-07-05

Vier 11 juli in onze hoofdstad

11 juli komt eraan en dan staat de Vlaamse Beweging natuurlijk niet stil. Toch wil ik uw speciale aandacht vragen voor de activiteit van de NSV (Nationalistische Studenten Vereniging). Zij vieren – net zoals elk jaar -  11 juli in onze hoofdstad Brussel. Nergens is het Franstalig imperialisme zo hard te voelen als daar. Het is daarom nodig om het Vlaamse karakter van onze hoofdstad nog eens extra te benadrukken!

Vier daarom 11 juli mee met de NSV in Brussel (gratis vaten worden voorzien)!

Kristof De Bock

 

Meer info?

MP3-Café
Karperbrug 17, Brussel
In de buurt van de Oude Graanmarkt

info@nsv.be of 0477/93.97.23
13:44 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-07-05

Leeuwenvlag voor maar € 4!

Leeuwenvlag voor maar €4!!


Heb je nog geen leeuwenvlag om uit te hangen op 11 juli? Bestel er dan vandaag nog één bij de afdeling Berchem. Voor maar 4 euro krijgt u een kwaliteitsvolle leeuwenvlag van 1,5m x 1,15m! Aarzel dus niet en neem contact met ons op!

 

Bestellen?

Albrecht Cleymans
Diananlaan 37
2600 Berchem
tel: 03/321.50.17
gsm: 0485/62.24.15

albrechtcleymans@hotmail.com
vlaamsbelangberchem@hotmail.com
14:58 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-07-05

11 juli-viering

Vandaag – 3 juli 2005 – organiseerde het district Berchem een 11 juli-viering onder de titel ‘Vlaanderen ons thuis’. Vorig jaar kregen we vanuit het VVB kamp hevige kritiek omdat we toen niet aanwezig waren. Dit jaar was het wel geheel anders. We waren er met een stevige delegatie. Met de vlag in de hand en de aanwezige VBJ’ers gekleed in de bekende polo vertrokken we vanuit het station richting zaal Rubens. Als er dit jaar kritiek geleverd moet worden is het wel op de afwezigheid van de N-VA. Het is niet omdat Bart De Wever zich verontschuldigd heeft, dat er voor de rest geen leden van die partij aanwezig moeten zijn!


dscn20661yj.jpg

Tijdens de viering zelf was het vooral uitkijken naar de toespraak van Bruno Valkeniers (onder andere voorzitter van het ANZ). Tot spijt van enkele aanwezige SP.a’ers hield Valkeniers geen blad voor de mond. Onomwonden sprak hij over de Vlaamse onafhankelijk. Hij haalde goede argumenten boven om die uitspraak te staven. Op alle vlakken is het beter dat Vlaanderen en Wallonië aparte staten in Europa worden, aldus de spreker. Aangezien wij hem daarin geen ongelijk kunnen geven en zijn toepspraak wel ijzersterk was kreeg hij van ons een staande ovatie – daarin niet gevolgd door vele andere aanwezigen!


dscn20785cy.jpg


De muzikale noot werd verzorgd door de volksgroep ’t Kliekske en de Harmonie De Vriendenkring. Ook hier alleen maar lof. Een opwaardering van de Vlaamse volksmuziek kan zeker geen kwaad. Natuurlijk was er ook samenzang met onder andere liederen van Emiel Hullebroeck. Ook De Blauwvoet – van Albrecht Rodenbach – en op het einde de Vlaamse Leeuw werden luidkeels meegezongen.

Het was dus zeker een geslaagde viering. Volgend jaar zullen we zeker weer aanwezig zijn en met een nog grotere vertegenwoordiging! Laat ons wel hopen dat er terug een spreker met diezelfde radicale Vlaamsgezindheid als Valkeniers mogen aanhoren. Al hebben we daar wel onze twijfels over…

Kristof De Bock
19:08 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-06-05

Prettige vakantie

Voor de studenten en scholieren zijn er betere tijden aangebroken. Na alle stress en spanning die de examen met zich mee hebben gebracht, komt eindelijk die welverdiende zomervakantie eraan! Het belooft – volgens de weersvoorspellingen – wederom een zeer warme zomer te worden!

Natuurlijk zijn het niet alleen de studenten die een goede vakantie verdienen. We hopen dan ook dat iederéén zalig kan genieten van een zomers terrasje hier of in het buitenland.

Hou uiteraard ook de kalender van het Vlaams Belang in het oog en mis zodoende geen enkele activiteit!

Een prettige vakantie gewenst!

Vlaams Belang Berchem

16:56 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-06-05

VBJ-Berchem op de braderij !

Zoals vele van jullie wel gemerkt hebben, stonden we afgelopen weekend met een kraampje op de Diksmuidelaan. We stonden daar met vlaggen, polo’s, T-hemden, zelfklevers, folders, enz, enz. Via deze manier wilden we op een positieve manier naar buiten komen. Ook de mensen in Berchem hebben kunnen zien dat VBJ niet die fascistische en racistische jongeren zijn waarvoor wij al te vaak worden afgeschreven in de media!

Met de weergoden aan onze kant beleefden we een fantastisch weekend. Op enkele negatieve reacties na (wat uiteraard moet kunnen in een democratie, niet iedereen moet met ons akkoord gaan), hoorden we enkel positieve geluiden van de mensen. Moesten het nu verkiezingen zijn en we gingen voort op de reacties van de mensen, dan werd het weer een zogenaamde ‘zwarte’ zondag!

s42008127rr.jpg

Aan het aantal verkochte leeuwenvlaggen is het te merken dat het Vlaamse bewustzijn bij vele mensen begint door te dringen. Een evolutie waar VBJ natuurlijk alleen maar blij mee kan zijn. Wij hopen dan ook dat de leeuwenvlag op 11 juli massaal wordt buitenhangen.

Dit is zeker niet de laatste actie die u van ons mag verwachten. Onder de noemer Jong, Vlaams en Rebels gaan we gewoon door met het voeren van acties, organiseren van vormingsavonden en het houden van VBJ-café’s.

Wenst u op de hoogte te worden gehouden van onze activiteiten, stuur dan ja gegevens door naar vbj_berchem@hotmail.com.

Vlaamse groeten

Vidkun Deprins                    Kristof De Bock                    Machteld Torfs
Voorzitter                             Secretaris                             Penningmeester
VBJ-Berchem                      VBJ-Berchem                       VBJ-Berchem
s42008079wm.jpg 

12:26 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |