31-12-04

De Filippijnse soap van een Berchems districtsvoorzitter

 

Wij nemen akte van de persberichten over het feit dat de stad Antwerpen een deel van de wedde van Berchems districtsvoorzitter Pros Slachmuylders  (VLD)  terugvordert en ook zijn wedde voor januari heeft geblokkeerd.  Reden hiervoor is de voortdurende afwezigheid van de districtsvoorzitter, die half november voor 3 maanden naar de Filippijnen vertrok. 

Volgens de nieuwe gemeentewet krijgt een districtsvoorzitter of –schepen die langer dan een maand afwezig blijft voor de volgende maanden afwezigheid inderdaad geen wedde meer.

Het Vlaams Belang verheugt zich over het kordate optreden van de stad en wijst er nogmaals op dat de heer Slachmuylders reeds bij herhaling blijk heeft gegeven van onbekwaamheid, gebrek aan interesse in Berchemse aangelegenheden en voor een politicus totaal onaanvaardbaar gedrag.  Indien de districtsvoorzitter door het initiatief van de stad zou besluiten om vroeger van de Filippijnen terug te keren, zal de Vlaams Belangfractie niet nalaten diens doen en laten opnieuw aan de orde te stellen op de Berchemse Districtsraad.  Hij heeft nu echt wel voldoende bewezen dat hij niet naar behoren kan functioneren !  Het wordt misschien tijd dat hij overweegt naar een burgemeestersfunctie op de Filippijnen te soliciteren… 08:36 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.