31-12-04

De Filippijnse soap van een Berchems districtsvoorzitter

 

Wij nemen akte van de persberichten over het feit dat de stad Antwerpen een deel van de wedde van Berchems districtsvoorzitter Pros Slachmuylders  (VLD)  terugvordert en ook zijn wedde voor januari heeft geblokkeerd.  Reden hiervoor is de voortdurende afwezigheid van de districtsvoorzitter, die half november voor 3 maanden naar de Filippijnen vertrok. 

Volgens de nieuwe gemeentewet krijgt een districtsvoorzitter of –schepen die langer dan een maand afwezig blijft voor de volgende maanden afwezigheid inderdaad geen wedde meer.

Het Vlaams Belang verheugt zich over het kordate optreden van de stad en wijst er nogmaals op dat de heer Slachmuylders reeds bij herhaling blijk heeft gegeven van onbekwaamheid, gebrek aan interesse in Berchemse aangelegenheden en voor een politicus totaal onaanvaardbaar gedrag.  Indien de districtsvoorzitter door het initiatief van de stad zou besluiten om vroeger van de Filippijnen terug te keren, zal de Vlaams Belangfractie niet nalaten diens doen en laten opnieuw aan de orde te stellen op de Berchemse Districtsraad.  Hij heeft nu echt wel voldoende bewezen dat hij niet naar behoren kan functioneren !  Het wordt misschien tijd dat hij overweegt naar een burgemeestersfunctie op de Filippijnen te soliciteren… 08:36 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-12-04

Nieuwjaarswens aan de jeugd van Berchem

 In 2004 ging VBJ Berchem van start met een kleine groep mensen.

 

2005 wordt ons jaar… .

We zullen ons niet onbetuigd laten; met affiches, zelfklevers en door talrijke acties zullen we de linkse leraars, multiculprofeten, corrupte zakkenvullers en ander gespuis dwingen rekening met ons te houden !

 

Of om het met enkele woorden van Ernest Van Der Hallen samen te vatten:

Wees radicaal!

Wees principieel!

Wees hetgeen de burger noemt:

extremist!

 

Daarom twijfel niet langer, kies voor een 2005 vol acties, kameraadschap en vorming,

Doe mee met VBJ Berchem !!!!

 

Een strijdbaar 2005 toegewenst

Vanwege het bestuur van VBJ Berchem

 

Vragen of info ?

Vidkun Deprins

GSM : 0494270813

VBJ_Berchem@hotmail.com13:22 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-12-04

Partijprogramma Vlaams Belang

Op het congres van 12 december werd het partijprogramma door de partijraad goedgekeurd.

Meer Vlaanderen, een beter immigratiebeleid – dat uitgaat van het principe ‘aanpassen of terugkeren’, minder criminaliteit, een gezinsvriendelijker beleid en natuurlijk ook het recht op vrije meningsuiting, dit alles ligt het Vlaams Belang nauw aan het hart. Het Vlaams Belang blijft nu eenmaal dé Vlaams-nationale rechtse volkspartij!

 

U kan het programma nu ook op het net raadplegen, namelijk op onderstaand adres. Het is 75 pagina’s dik en onderverdeeld in 12 (politieke) thema’s:

 

 1. VLAAMSE STAAT
 2. DEMOCRATIE
 3. HET GEZIN
 4. RESPECT VOOR HET LEVEN
 5. VREEMDELINGENBELEID
 6. VEILIGHEID EN JUSTITIE
 7. EEN WELVAREND VLAANDEREN
 8. SOCIALE POLITIEK
 9. CULTUUR, JEUGDBELEID EN SPORT
 10. ONDERWIJS
 11. MILIEU, RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT
 12. VLAANDEREN IN DE WERELD

08:47 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-12-04

Vlaggenactie

Het Vlaams Belang Berchem gaat van start met een vlaggenactie! Wij delen vanaf heden Vlaamse vlaggen uit aan pasgetrouwde koppels en jubilarissen. Indien u - of iemand die u kent - gaat trouwen of een 25, 30, 40, 50, 60, 65, 70 -jarig huwelijk viert en in Berchem woont, laat het ons dan weten! Wij zullen dan een mooi afgewerkte leeuwenvlag komen overhandigen.

Indien u wenst komt er een verslag – met of zonder foto- op onze weblog!

 

U kan ons contacteren door een mailtje te sturen naar het Vlaams Belang Berchem of naar onze voorzitter Albrecht Cleymans: 


10:04 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-12-04

Historie van Berchem

Historie van Berchem

 

Op het net vind je een bom aan informatie, ook op het vlak van geschiedenis. Voor de geïnteresseerden en de inwoners van Berchem is er onderstaande webstek . Hierop staat een kort – maar zeer interessant – stukje over ons district.

 

De naamsverklaring,‘Berchem in de 16de eeuw’ en de bombardementen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit en nog veel meer vindt u op die pagina.  

 

Omdat we nooit onze geschiedenis mogen vergeten en/of verloochenen is het bijzonder belangrijk dat dit soort van informatie niet verloren gaat.

 

Ook een tal van andere Antwerpse districten en gemeenten – waaronder Hoboken, Deurne, Ekeren, Wilrijk, ... - worden besproken.

 

Zeker de moeite waard om eens te bekijken!

 

Historie van Berchem11:59 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-12-04

Eindejaar in de Berchemse winkelstraten

Het wekelijkse reclameblad  “Opsinjoren”  put zich uit in enthousiasme en lovende beschrijvingen in het artikel  Statie- en Driekoningenstraat baden in sfeer van kerstlicht”.  Ze feliciteren de winkeliersvereniging van deze straat omdat haar leden zelf kerstverlichting hebben gemaakt én het district omdat het de elektriciteitsrekening van deze verlichting betaalt.

Helaas moet men dat  “baden”  in kerstlicht uit de titel wel met een flinke korrel zout nemen.  Niet voor niets wordt in het artikel zelf de  “soberheid”  van de verlichting geprezen.  Sober is het zeker… en dat was vroeger wel eens anders.  Wie zich de uiterst sfeervolle winkelstraat van 15 of 20 jaar geleden herinnert zal niet weten wat hij ziet.  Nu zijn er zelfs veel handelszaken die helemaal géén kerstversiering in hun etalage hebben aangebracht.

 

Zou de enthousiaste medewerkster van  “Opsinjoren”  in de komende weken ook de andere Berchemse winkelstraten met een bezoek vereren ?  Benieuwd wat ze te vertellen zou hebben over, bijvoorbeeld, de Gitschotellei. Daar ziet men, om maar iets te noemen, de nieuwe aanplantingen niet eens meer staan omdat ze bedolven is onder de afgevallen bladeren van de afgelopen herfst die nog steeds niet werden opgeruimd.  De straat is prachtig versierd met sluikstort allerhande :  afgedankte meubels en WC’s, etensresten, papier, blikjes, flesjes en de meest onverwacht en verrassende voorwerpen allerhande.  Hier vind je geen kerstverlichting  - zelfgemaakt of anderszins -  want de winkeliersvereniging doet eigenlijk helemaal niets voor haar leden  (nog 19 van de bijna 100 winkels in de straat zijn lid).

 

Maar al kan hier niet worden gebaad in een sfeer van kerstlicht, er zijn wel andere badvoorzieningen :  door de nieuwe aanplantingen kan het regenwater namelijk niet meer van de voetpaden naar de goot lopen zodat er gigantisch grote en diepe plassen ontstaan.  Dit is trouwens niet de enige reden dat de lokale winkeliers tegen deze aanplanting gekant zijn.  Deze scheidt het fietspad immers ook volledig af van het voetpad zodat fietsers die op weg zijn naar of van een bepaalde winkel die niet aan een onderbreking in de aanplanting ligt nu vaak het eerste of laatste stuk over het voetpad fietsen omdat ze niet op het fietspad kunnen.  En omgekeerd, wie op de laatste nipper denkt :  “O ja, hier wilde ik ook nog even binnenspringen,”  kan de winkel in kwestie niet bereiken zonder een heel eind terug te fietsen -  en rijdt dan maar liever door.

img0002006bh.jpg

De Antwerpse middenstand voelt zich jammerlijk in de steek gelaten door de politici.  Dat geldt zeker hier in Berchem, waar de coalitie met Prosper Slagmuylders op kop, er geen been in ziet om de ooit zo mooie winkelstraten totaal te laten verloederen.  Maar wat wil je, met een lokale  “burgemeester”  die midden in het politieke werkingsjaar voor drie maanden afreist naar de Filippijnen en die als hij wel in zijn gemeente is het geld van het district liever spendeert aan Filippijnse pamfletten en borstbeelden dan aan het goed functioneren van zoiets weinig exotisch als een goed functionerende, propere winkelstraat…

 

In heel Groot-Antwerpen worden het hele jaar door wekelijks feestjes georganiseerd, dan in de éne straat, dan in de andere,  “om de levenskwaliteit en de samenhorigheid te verbeteren”.  Daardoor worden helaas zowel de alledaagse properheid van àlle winkelstraten als de omkadering van de grote, traditionele, westerse feesten verwaarloosd.  Toch is het eerder de zekerheid van dag in dag uit in een schone, gezellige, veilige straat te kunnen winkelen en de vreugde van alle jaren zijn eindejaarsinkopen te kunnen doen in een mooie, gezellige, sfeervol versierde en verlichte straat die de levenskwaliteit of de samenhorigheid verbetert dan de bedenkelijke pret van een jaarlijkse rommelmarkt-met-straatanimatie in een vuile, slecht onderhouden straat vol zwerfvuil…

 

 

 

Daarom eist het Vlaams Belang :

 

Minder rommelmarkten, meer braderijen.

Minder multicul, meer traditionele feesten.

Minder muntthee, meer glühwein.

 

 

Albrecht Cleymans,

Voorzitter Vlaams Belang afdeling Berchem.


14:09 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-12-04

Het congres in woord en beeld

Wenst u een uitgebreid fotoverslag te bekijken van het congres dat het Vlaams Belang afgelopen zondag (12 december 2004) organiseerde? Wilt u bovendien ook de toespraken van Dewinter, Annemans, Van Nieuwenhuysen en Van Hecke een keer nalezen? Geen probleem! Volg gewoon onderstaande linken en u komt wel op de juiste pagina. Van zodra er ook beelden aanwezig zijn, zal er een extra link worden toegevoegd! 
Download hier - voor de toespraken - een versie van Adobe Reader

18:25 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-12-04

Het was weer zover!

Het nationaal congres van het Vlaams Belang vond weer plaats in de overvolle stadsschouwburg in Antwerpen. En zoals altijd was uw plaatselijke afdeling trouw op post.

 

Het plaatsgebrek in de schouwburg is stilaan een traditie aan het worden. Er weerklonken spontaan enkele kreten van opluchting toen Dewinter beloofde om volgend jaar het Sportpaleis te reserveren voor deze heuglijke gebeurtenis. De toon was meteen gezet. 

 

Sprekers van dienst waren Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Frank Vanhecke.

De eerste stak een tirade af tegen de toetreding van Turkije tot de EU. “Turkije voor de Turken! Maar Europa voor de Europeanen en Vlaanderen voor de Vlamingen!!”

Hij verzekerde alle aanwezigen ook dat het ondemocratische cordon sanitaire doorbroken zal worden bij de volgende verkiezingen in 2006. “We bewijzen dat we het aankunnen, kijk maar naar Deurne. Tastenhoye doet het daar uitstekend. In 2006 is heel Vlaanderen aan de beurt!”  

 

Annemans had vooral kritiek op Robert Stevaert, die zich om de sympathiekste te zijn Steve Stevaert laat noemen. Het bezoek van Robert aan Cuba heeft hem blijkbaar geen goed gedaan. Hij zal het Vlaams Belang alleen nog maar ‘VB’ noemen. Volgens Gerolf een interessante taalkundige zaak. “Want VB betekent ook wel voorbeeld en Stevaert beschouwt ons blijkbaar als dusdanig.” Maar hij stelde de rode partijdictator meteen gerust. “Wij verlagen ons niet tot dat niveau, we zullen de mensen dan ook niet oproepen om de heer Steve Stevaert met zijn initialen te noemen.”

Luid applaus voor het kamerlid die nog even zei wie er nu precies bij het Vlaams Belang hoort. “Als u vindt dat de Vlaamse transfers naar Wallonië moeten stoppen en als u uw gedachten niet laat bepalen door de Belse staat, dan bent u een man, dan bent u een vrouw voor het Vlaams Belang!”

 

Als laatste kwam de net verkozen voorzitter van het Vlaams Belang het podium op. Frank Vanhecke kreeg een staande ovatie van de aanwezigen om hem te feliciteren met zijn grandioze overwinning. Hij nam maar liefst 94% van de stemmen voor zijn rekening! Een score waar rood en lichtblauwe Somers ongetwijfeld jaloers op is.

Tot slot mocht onze voorzitter Albrecht Cleymans samen met alle andere lokale voorzitters het podium betreden en de Vlaams Belang vlag voor Berchem in ontvangst nemen.

 

Om af te sluiten een receptie om te verbroederen met mede-Vlamingen en om het glas te heffen op een succesvol congres!

 

Tot de volgende keer!


20:08 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-12-04

Islamfundamentalisme in Berchem

In het jongste nummer van het ‘Antwerps Nieuws’ stond er naast de perikelen rond de Berchemse districtsvoorzitter (die problematiek is hier trouwens al uitvoerig aan bod gekomen) ook ander nieuws in over Berchem. Er stond dat fundamentalistische verenigingen als de AEL en ‘”jongeren van de Islam” het Cultureel Centrum van Berchem in de Driekoningenstraat zowat tot hoofdkwartier hebben gemaakt. Schepen van Cultuur Heylen (CD&V) ziet in dit alles geen graten. Het stadsbestuur trekt van dit alles zich blijkbaar niets aan. Men weet zelfs niet hoeveel moskeeën en andere islamitische verenigingen er zijn. Men heeft ook geen weet van welke mensen er de plak zwaaien en waar de islamfundamentalisten vergaderen …

 

Zelfs na de moord op de Nederlandse columnist Theo Van Gogh probeert men hier het debat rond de radicale islam in de vergeethoek te stoppen.

 09:11 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-12-04

Veiligheidsbericht: nieuwe methode carjacking!

Wees voorzichtig! Stel u voor : uw wagen staat geparkeerd in een straat of op een parking, u maakt uw wagen open en stapt in. U sluit de deuren, steekt de contactsleutel in het slot, misschien start u de wagen al, u wenst te vertrekken en plots ziet u in uw achteruitkijkspiegel ...... een papier op de achterruit. U ontkoppelt de wagen en stapt uit om het papier van uw wagen te halen. Wanneer u achteraan uw wagen staat te proberen het papier los te maken ziet u mensen opdagen. Ze springen in uw wagen en rijden er mee weg, wat zeer gemakkelijk is : uw wagen is immers startensklaar (dames hebben er hun tasje al ingelegd) en als het mis gaat zullen ze u nog overrijden ook. Let dus vooral op, dit is de nieuwste methode! Vertrek dus gewoon, mét papier, en verwijder dit later op een veilige plek.

 

Peter Vlekken

Federale Politie Antwerpen22:53 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voorbeeldige Berchemse stoepen?

De Voetgangersbeweging hield in Antwerpen een  “doe-de-stoeptest”.  Daaruit kwamen enkele algemene pijnpunten naar voren, zoals de ergernis over fietsers die over het voetpad rijden, chauffeurs die veel te dicht tegen de straathoek parkeren, obstakels op de voetpaden waardoor geen rechtlijnige doorgang mogelijk is en de slechte staat van de trottoirs.

 

Slechts één district scoorde goed in deze test, namelijk Berchem.  Het is natuurlijk leuk om te horen dat ons district beter is dan alle andere, maar in deze ben ik het er niet helemaal mee eens.  Ook in Berchem zie ik dag in dag uit fietsers over de voetpaden rijden en chauffeurs veel te dicht tegen de straathoek parkeren.  Op de Gitschotellei, die een uitzonderlijk breed voetpad heeft, parkeren zelfs geregeld auto’s op het voetpad. Ergert de Berchemse voetganger zich dan niet aan allerlei voertuigen die over de voetpaden racen ? Ook de staat van de trottoirs is niet veel beter dan in andere districten.  Wie na een flinke regenbui over straat loopt krijgt op tijd en stond een plens modder over zijn schoenen en benen als een losliggende straatsteen waar zich water onder heeft verzameld plots kantelt.

 

Enkel wat de obstakels op de trottoirs betreft scoren we misschien inderdaad wel beter dan andere districten  (en wellicht is dat zelfs één van de redenen dat er zoveel fietsers, brommers en zelfs auto’s over onze voetpaden rijden).

Overigens is de lof die aan het district wordt toegezwaaid over  “de goede communicatie met de bewoners en het rekening houden met de voetgangers”  een beetje overdreven.  Toen het Vlaams Belang op de districtsraad de verkeersonveiligheid aan het kruispunt Diksmuidelaan/ Zillebekelaan/Dianalaan aankaartte en erop wees dat dagelijks heel veel leerlingen, onder andere van de lagere en kleuterschool  “het Hinkelpad”  dit kruispunt moeten oversteken, beloofde men  “er eens te gaan kijken en dan meteen de gemachtigd toezichter op dit kruispunt eens aan te spreken”. 

 

Diezelfde belofte werd gedaan tijdens een hoorzitting. Ze zijn inderdaad gekomen en hebben op een rijtje staan kijken hoe de gemachtigd toezichter zijn werk deed.  Tot hun grote droefenis was deze gemachtigd toezichter echter uw dienaar, de voorzitter van het Berchemse Vlaams Belang.  Een handje kon ik voor één keer nog net krijgen, maar gepraat heeft niemand met mij.  Toch sta ik al jarenlang meerdere dagen per week in weer en wind op dit kruispunt om de kinderen te helpen oversteken en om de steeds weerkerende strijd aan te gaan met op het voetpad en zebrapad of tegen de richting in rijdende fietsers, met op het zebrapad of op het voetpad parkerende auto’s, met automobilisten die weigeren te stoppen om kinderen te laten oversteken ook al staat er een gemachtigd toezichter met een fluo-jasje en een spiegelei. 

 

Omdat ik van het Vlaams Belang ben weigeren de dames en heren bureauleden van het district Berchem echter met mij te praten over een politiek nochtans neutraal onderwerp als verkeersveiligheid.  “Goede communicatie met de bewoners ?”,  “Rekening houden met de voetgangers ?”  Laat me niet lachen…

 

 

Jeroen Van Bogaert,                                               Albrecht Cleymans,

Fractievoorzitter Vlaams Belang Berchem.          Voorzitter Vlaams Belang Berchem.18:41 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-12-04

Verslag vormingsavond

Op woensdag 8 december hield het Vlaams Belang Berchem de vormingsavond over de geschiedenis van het VB. Jan Penris hield een heel interessante uiteenzetting over het bewuste thema. Aangezien hij al van het begin bij het Vl Bl was, kon hij zijn verhaal aanvullen met eigen ervaringen en grappige anekdotes.Na de uiteenzetting was er nog ruimschoots de tijd om vragen te stellen aan Jan Penris, wat dan ook gebeurde.
 
Bij deze rest ons alleen nog om Jan Penris van harte te danken voor de prachtige vormingsavond die hij ons gebracht heeft.18:22 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-12-04

Abonneren op E-magazine

Abonneren op E-magazine

 

Wenst u regelmatige tijdstippen een e-post te ontvangen over de politieke actualiteit in Vlaanderen? Abonneer je dan nu op het E-magazine van het Vlaams Belang.

 

Inschrijven is zeer simpel: schrijf een mailtje naar e-magazine@vlaamsbelang.org en u ontvangt automatisch het E-magazine van het Vlaams Belang. Uitschrijven kan ook door een mail te sturen naar: uitschrijving.e-magazine@vlaamsbelang.org.

 

Je kunt de E-magazines ook raadplegen op de webstek van het Vlaams Belang; namelijk hier: E-magazine

 

Abonneer je dus nu op het E-magazine van het Vlaams Belang!
22:14 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-12-04

Slachmuylders, het vervolg

Volgens Gazet van Antwerpen van 4 december 2004 heeft de heer Slachmuylders gereageerd op de beschuldigingen en interpellaties aan zijn adres met een brief ter attentie van de Gouverneur van de provincie Antwerpen.

In deze brief  (die vanop de Filippijnen werd verstuurd, want daar verblijft hij voor 3 maanden)  zou hij zijn onschuld staande houden.  Hij heeft daar in totaal 12 pagina’s voor nodig.

 

Wij van het Vlaams Belang, afdeling Berchem, hopen deze brief of kopie ervan in handen te krijgen zodat we hem met eerdere verklaringen kunnen vergelijken.

Het zou ons verbazen indien de burgemeester in dit geval onschuldig is, maar stél dat dit zo zou zijn  - zelfs dan is zijn palmares aan fratsen op allerhande gebied zo groot dat hij nog moeilijk op een geloofwaardige manier Berchem kan vertegenwoordigen.

 

                                                                             JeroenVan Bogaert 
                                                                             Fractieleider Vlaams belang Berchem18:13 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-12-04

Vlaams Belang bezoek markten

Op vrijdag 3 december was het Vlaams Belang aanwezig op de wekelijkse markt op de Zillebekelaan  (zijstraat van de Diksmuidelaan).

Zoals u ongetwijfeld weet is onze partij wel van naam veranderd maar niet van streken.  Dat hebben wij dan ook op de markt verkondigd terwijl we ondertussen balpennen en zakkalenders uitdeelden met onze nieuwe naam erop.  Deze werden door de marktbezoekers dankbaar in ontvangst genomen, en tegelijk kreeg onze partij alle lof toegezwaaid.  Als Vlaams Belang afdeling Berchem deed het ons heel veel deugd om zoveel steunbetuigingen te krijgen ;  het steunt ons in ons vaste voornemen om op de ingeslagen weg verder te gaan, in het  (Vlaams)  Belang van ons eigen volk eerst !

 

Als ook ù graag een gratis balpen of zakkalender wil dan kan u op dinsdag 7 december vanaf 10 uur naar de markt komen tegenover het Alpheusdal.  Daar zal de voorzitter van de Vlaams Belangafdeling Berchem dan aanwezig zijn !

 

Tot dinsdag.

 

 

                                                                                  Albrecht Cleymans,

                                                                                  Voorzitter Vlaams Belang Berchem

 

16:19 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-12-04

Niemand kan één miljoen Vlamingen de mond snoeren!

“De vrije meningsuiting wordt bedreigd. Het Vlaams Belang is echter niet van plan om te zwijgen, wel integendeel. Luidop zeggen wat een meerderheid van de Vlamingen denkt. Dat wil het Vlaams Belang doen. Over de miljardenstroom van Vlaanderen naar Wallonië, over de toenemende criminaliteit en over het vreemdelingenprobleem. Het Vlaams Belang kiest resoluut voor een vrij, welvarend en Vlaams Vlaanderen.

Het Vlaams Belang verwacht u op zondag 12 december in Antwerpen! Vlaams Belang, uw belang!” Aldus Luk van Nieuwenhuysen (congresvoorzitter).

 

Ook het Vlaams Belang Berchem zal aanwezig zijn! Wij hopen van u juist hetzelfde!

 

Praktische informatie

Zondag 12 december 2004 om 14 uur

Stadsschouwburg, Antwerpen

Vanuit heel Vlaanderen worden weer bussen ingelegd (inschrijven wel verplicht)

 

Meer info: info@vlaamsbelang.org


18:57 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-12-04

Berchemse districtsvoorzitter in opspraak

Onze ‘burgermeester’ Pros Slachmuylders  – die voorzitter is van de Belgisch-Filipijnse vereniging ‘Koalisyon para sa Kayaan’ –  poogde om op de kosten van het Berchems district  voor 1.022 euro aan folders te laten drukken.  Dit ter ere van de Filipijnse nationale feestdag in juni.  Hoewel het district ondersteuning wou geven, mocht dit geen geld kosten.  Daarvan trok Slachmuylders zich blijkbaar niets aan ; hij zette het Berchemse college met de rug tegen de muur.  Deze zette de uitgave dan toch maar op de begroting.  De stadsontvanger tikte Berchem op de vingers, het zou immers gaan om een privé- initiatief wat niet op de begroting mag komen.  Ook het feit dat het district van Berchem de verantwoordelijke uitgever was en het boekje opgesteld was in het Nederlands en het Engels kan niet door de beugel.  Het is een flagrante overtreding van de taalwetgeving.

 

Onze districtsburgemeester  – zo laat hij zich graag aanspreken –  is trouwens al meerdere keren in opspraak gekomen.  Zo wil het dat vele koppels zich niet laten trouwen door Slachmuylders en dat ook heel wat jubilarissen hem niet op hun feest willen, waartoe wel reden is.  Zo kan hij een volledig buffet best in zijn eentje aan en toont hij voor het overige weinig interesse voor het koppel zelf.  Ook heeft hij via de elektronische post bijna het volledige stadsbestuur de huid volgescholden omdat hij  – bovenop zijn wedde als districtsvoorzitter –  geen onkostenvergoeding van 19.800 euro kreeg.

 

Het Vlaams Belang Berchem eiste in een motie dan ook het ontslag van de districtsvoorzitter.  De inwoners van Berchem verdienen beter !  De leden van de coalitie lieten zich echter weer eens van hun kleinste kantje zien :  nadat ze uitgebreid in de pers hadden verklaard dat dit écht een brug te ver was en dat de heer Slachmuylders ontslag diende te nemen, stemden ze in de districtsraad …  tégen de motie van wantrouwen, die dan ook meerderheid tegen oppositie werd verworpen…

 

 07:30 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |