30-01-05

Brandveiligheid aan de Lode Van Berckenlaan

Aan de Lode Van Berckenlaan doet zich al zeker een jaar een zeer hardnekkig probleem voor .

Niet dat dit aan de straat zelf ligt hoor, de last situeert zich meer in het districtshuis aan de Grote Steenweg en mag zichzelf de districtsraad noemen .

Deze heeft al een poos geleden besloten om de Lode Van Berckenlaan eerst af te sluiten, maar daarna onder druk van vele buurtbewoners gedeeltelijk terug te openen .

Onze fractie is hier altijd tegen geweest omdat op deze plaats geen sprake is van sluikverkeer of overlast en omdat de weg vrij moet zijn voor hulpdiensten .

Dat er geen overlast was bewees een onderzoek gedaan door de verkeerspolitie .

En toch bleef op de buurtvergadering die betreffende deze zaak werd belegd schepen Depestel erop hameren dat de situatie niet zou veranderen en dat de straat gedeeltelijk afgesloten blijft.

Theatraal als ze is was ze het huilen nabij .

Maar ja, huilen help niet en een gewaarschuwde vrouw is er twee waard want op 28/12/2004 was het zover .

Die dag om 10 uur was er een uitslaande brand in de Jullius Bilmyerstraat nr 4 .

Hieraan komt een aantal brandweerwagens te pas en als men aan het nablussen is verlaat een grote brandweerwagen het strijdperk .

Omdat zijn collega's voor hem staan rijdt hij achteruit en dan vooruit de Lode Van Berckenlaan in richting Safierstraat .

Aan de overkant van het pleintje aan de versmalling staat een vrachtwagen volkomen reglementair geparkeerd met het gevolg dat de brandweerwagen niet kon draaien, 200 meter achteruit moest rijden, vervolgens achterwaarts de Granaatstraat inreed (waarbij hij het voetpad beschadigde) om daarna eindelijk de terugtocht naar de kazerne aan te vangen.

Nog een geluk dat hij op de terugweg was van een opdracht, je zal anders maar naast  (of in)  je brandende huis zitten te wachten.

Toen wij dit punt per mondelinge vraag op de districtsraad van 26/12/2004 op tafel wierpen weerde schepen Thissen zich als een duivel in een wijwatervat .

Zijn eerste verweer was dat het district geen klacht van de brandweer ontving .

Dit beaamde de secretaris .

Dat is natuurlijk best mogelijk, maar het neemt niet weg dat de feiten zijn zoals wij ze hierboven hebben vermeld.  Als de brandweer hier geen klacht over indiende dan is dat een vorm van schuldig verzuim van hun kant. 

De volgende stap was de bedenking dat die vrachtwagen er misschien niet had mogen staan .

Onzin!  Er is geen verbod om daar vrachtwagens te plaatsen .

De volgende bedenking was een leuke:  de brandweerman was wellicht geen goede chauffeur .

Ja hoor, men kan het zo gek niet bedenken.  Misschien moeten ze brandweerlui die in aanmerking komen om ooit een interventie in de omgeving van de Lode van Berckenlaan te moeten doen wel verplichten om een extra rijexamen af te leggen. 

En dan kwam het : als laatste mogelijkheid lag het misschien aan de versmalling  "maar dat geloof ik niet"  - terwijl elk normaal denken mens wéét dat dit de énige oorzaak is, maar die wordt zondermeer onder tafel geveegd. 

Er is een naam voor dit soort analyses.  Niet  "goed bestuur", neen, :  STRUISVOGELPOLITIEK ! 

 

Van Bogaert Jeroen

Fractieleider Berchem

 


07:30 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.