30-01-05

Brandveiligheid aan de Lode Van Berckenlaan

Aan de Lode Van Berckenlaan doet zich al zeker een jaar een zeer hardnekkig probleem voor .

Niet dat dit aan de straat zelf ligt hoor, de last situeert zich meer in het districtshuis aan de Grote Steenweg en mag zichzelf de districtsraad noemen .

Deze heeft al een poos geleden besloten om de Lode Van Berckenlaan eerst af te sluiten, maar daarna onder druk van vele buurtbewoners gedeeltelijk terug te openen .

Onze fractie is hier altijd tegen geweest omdat op deze plaats geen sprake is van sluikverkeer of overlast en omdat de weg vrij moet zijn voor hulpdiensten .

Dat er geen overlast was bewees een onderzoek gedaan door de verkeerspolitie .

En toch bleef op de buurtvergadering die betreffende deze zaak werd belegd schepen Depestel erop hameren dat de situatie niet zou veranderen en dat de straat gedeeltelijk afgesloten blijft.

Theatraal als ze is was ze het huilen nabij .

Maar ja, huilen help niet en een gewaarschuwde vrouw is er twee waard want op 28/12/2004 was het zover .

Die dag om 10 uur was er een uitslaande brand in de Jullius Bilmyerstraat nr 4 .

Hieraan komt een aantal brandweerwagens te pas en als men aan het nablussen is verlaat een grote brandweerwagen het strijdperk .

Omdat zijn collega's voor hem staan rijdt hij achteruit en dan vooruit de Lode Van Berckenlaan in richting Safierstraat .

Aan de overkant van het pleintje aan de versmalling staat een vrachtwagen volkomen reglementair geparkeerd met het gevolg dat de brandweerwagen niet kon draaien, 200 meter achteruit moest rijden, vervolgens achterwaarts de Granaatstraat inreed (waarbij hij het voetpad beschadigde) om daarna eindelijk de terugtocht naar de kazerne aan te vangen.

Nog een geluk dat hij op de terugweg was van een opdracht, je zal anders maar naast  (of in)  je brandende huis zitten te wachten.

Toen wij dit punt per mondelinge vraag op de districtsraad van 26/12/2004 op tafel wierpen weerde schepen Thissen zich als een duivel in een wijwatervat .

Zijn eerste verweer was dat het district geen klacht van de brandweer ontving .

Dit beaamde de secretaris .

Dat is natuurlijk best mogelijk, maar het neemt niet weg dat de feiten zijn zoals wij ze hierboven hebben vermeld.  Als de brandweer hier geen klacht over indiende dan is dat een vorm van schuldig verzuim van hun kant. 

De volgende stap was de bedenking dat die vrachtwagen er misschien niet had mogen staan .

Onzin!  Er is geen verbod om daar vrachtwagens te plaatsen .

De volgende bedenking was een leuke:  de brandweerman was wellicht geen goede chauffeur .

Ja hoor, men kan het zo gek niet bedenken.  Misschien moeten ze brandweerlui die in aanmerking komen om ooit een interventie in de omgeving van de Lode van Berckenlaan te moeten doen wel verplichten om een extra rijexamen af te leggen. 

En dan kwam het : als laatste mogelijkheid lag het misschien aan de versmalling  "maar dat geloof ik niet"  - terwijl elk normaal denken mens wéét dat dit de énige oorzaak is, maar die wordt zondermeer onder tafel geveegd. 

Er is een naam voor dit soort analyses.  Niet  "goed bestuur", neen, :  STRUISVOGELPOLITIEK ! 

 

Van Bogaert Jeroen

Fractieleider Berchem

 


07:30 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-05

Optocht tegen zinloos geweld!

Het Comité Glenn Wijnants organiseerde voor de tweede keer een stille mars tegen zinloos geweld, een probleem dat zich spijtig genoeg verspreidt als een virus. Met de optocht wilden de initiatiefnemers alle slachtoffers van (zinloos) geweld herdenken en de aandacht vestigen op de huidige problemen. Ondanks de koude en het vroege vertrekuur kunnen we toch spreken van een groot succes.

We stonden al paraat om 18u. De mars zou pas beginnen om 19u, maar beter te vroeg dan te laat, nietwaar? Iedereen kreeg een witte ballon en in het gezelschap van Filip Dewinter en het voltallige(!) bestuur van Vlaams Belang Berchem  - en nog 700 andere mensen, familie, vrienden en sympathisanten van slachtoffers -  trokken we naar café Beveren, op de Scheldekaaien, de plek waar Glenn Wijnants werd vermoord. Alle ballonnen gingen de lucht in om de hoop en wens uit te drukken dat niemand meer slachtoffer zal worden van zinloos geweld. De tocht zette zich verder naar de St. Jansvliet.

Daar hield men enkele toespraken om de nagedachtenis van Glenn en alle andere slachtoffers van zinloos geweld te herdenken en het systeem aan te klagen. Albrecht Cleymans, voorzitter van het Vlaams Belang Berchem én van het Veiligheidscomité Groenenhoek, besteeg als derde het podium  (na de schoonzus van Glenn Wijnants en de zus van Melissa Van Loo)  om het woord te doen uit naam van de slachtoffers van de steekpartij die een week geleden in Berchem plaatsgreep. Hij had scherpe kritiek op de huidige gang van zaken. “De overheid doet niet genoeg om zinloos geweld te bestrijden. Vorige week vielen 3 allochtone jongeren 2 Berchemaren aan -beiden hebben levenslange letsels, fysiek, maar nog veel erger :  onherstelbare littekens op hun ziel - en ondanks enkele duidelijke getuigenverklaringen zijn er nog geen verdachten verhoord. De overheid moet dringend iets doen.”  

Ondanks de oproep om geen ‘politiek gerelateerde’ spandoeken of kleding mee te nemen tijdens de optocht, was er toch een onverlaat die verscheen met een jas van de VLD jongeren. Maar dat doet er niet echt toe, want het belangrijkste is dat de boodschap werd overgedragen: Nooit meer zinloos geweld! Wij willen gerechtigheid voor Melissa Van Loo, Glenn Wijnants en alle andere slachtoffers


12:07 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-01-05

Berichten uit de districtsraad – De Eglantier zijn voortuintje.

Jaren is er in Berchem samen met grote broer Antwerpen gesleuteld geweest aan een jeugdbeleid en één van die punten oordeelde dat in de Groenenhoek een jeugdhuis moest komen.

Ook vonden de groenen! dat er in diezelfde groenenhoek teveel voortuintjes zijn die een verharding hebben om bijvoorbeeld hun auto te parkeren .

 

Op het eerste zicht zou je zeggen ‘wat heeft het ene met het andere te maken’, welnu hier komt het:

De geitewollensokken (groenen) traden zo agressief op en dreigden met boetes en bouwpolitie zodanig dat er een actiecomité ontstond rond de voortuintjes .

Tegelijk begon men met de verbouwingen van het jeugdhuis de Eglantier en wat viel ons op : daar deden ze de voortuin weg om een fietsstalling te bouwen met verharde ondergrond en wat deden de groenen : NIETS .

 

Dus de burger werd onder druk gezet en het district mocht zijn gangetje gaan .

Hierop stelde het VB een mondelinge vraag aan het college over deze hele situatie en deze antwoordde bij monde van dhr Radar dat men een stukje groen zocht om aan te kopen en te beplanten ter compensatie van die voortuin .

Volgens onze fractie onzin maar ja .

 

Maanden verstreken en niets meer te horen of te lezen hierover want met goed nieuws uit Berchem is de pers altijd ter plaatse en over dit onderwerp, nada!

Dit onderwerp legden wij met een mondelinge vraagstelling dus terug op tafel tijdens de raad van 26.01.2005 .

Hieraan had men zich duidelijk niet verwacht en dhr Radar voelde zich wat ongemakkelijk hierbij en moest toegeven dat het wat moeilijk lag en ‘we zijn nog aan het zoeken’. Kortom, nogmaals nada!!.

En idem voor de groenen wat zeiden zij : NIETS.

 

Van Bogaert Jeroen

 

Fractieleider Berchem06:52 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-01-05

Stop zinloos geweld !

Zaterdagochtend 22 januari om 1 uur werden ter hoogte van bakkerij Gommers op de Diksmuidelaan twee toevallige voorbijgangers aangevallen door drie Marokkaanse jongeren.  Deze laatsten stonden te morrelen aan de broodautomaat en vreesden allicht dat de twee mannen die toevallig passeerden de politie zouden verwittigen.  Ze gaven hen een flink pak slaag en bewerkten hen met een mes, waardoor één van beiden levensgevaarlijk gewond werd en de andere blijvend letsel aan de hand opliep.

 

Ondanks duidelijke verklaringen van diverse ooggetuigen werden nog geen arrestaties verricht en u las ook nog niets over deze gebeurtenis in de pers.  Hoe lang nog zal het immense leed dat een dergelijk voorval voor de slachtoffers en hun families teweegbrengt stilletjes worden genegeerd uit angst voor rellen of confrontaties met de agressoren en hun achterban ?  Hoe vaak moeten nog mensen worden vermoord, verminkt of getraumatiseerd zonder dat politici en/of politie een duidelijk standpunt innemen en efficient optreden om ons aller veiligheid te garanderen ?

 

Als u vindt dat de slachtoffers van zinloos geweld moeten worden gesteund,

Als u vindt dat de daders van dergelijke gewelddaden moeten worden gestraft,

Als u wil dat uzelf en uw kinderen over straat kunnen lopen zonder angst om te worden aangevallen  - zelfs ‘s nachts,

Als u wil dat onze wijk  (en alle wijken van Antwerpen)  veilig blijft en prettig om in te wonen,

Als u geen zin hebt om uw huis in een versterkte burcht te veranderen,

Als u zich niet altijd wil verplaatsen in een wagen met alle deuren op slot en een gsm binnen handbereik maar ook te voet of met de fiets, zelfs al is het al donker,

 

Kom dan nu vrijdag naar de mars tegen zinloos geweld !

 

Bijeenkomst is om 19 uur op de Groenplaats.

 

Wij rekenen op uw aller aanwezigheid.

Enkel indien wij met een grote massa mensen een vuist maken om te tonen dat wij het beu zijn om ons in onze eigen stad als opgejaagd wild te moeten gedragen, zullen wij rechters, politie en beleidsmensen zover krijgen dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen, dat ze erkennen dat er een veiligheidsprobleem is in onze stad en dat ze hun krachten bundelen om dit probleem, dat het leven van àlle Antwerpenaren vergalt, ernstig aan te pakken. 

 

Verschuil u niet achter de idee dat dit soort zaken alleen ruziezoekers of marginalen overkomt.  De slachtoffers die deze keer zo hard werden aangepakt waren gewone, brave huisvaders als u en ik en hadden hun aanvallers op geen enkele wijze uitgedaagd.  Vroeg of laat bent u aan de beurt, of een familielid of goede vriend van u  - tenzij wij tegen die tijd met ons allen een eind hebben kunnen maken aan dit soort uitwassen van een maatschappij die niemand van ons heeft gewenst.17:03 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-01-05

Uw mening telt - rondvraag bij de winkeliers

Het Vlaams Belang Berchem is bezig met een rondvraag te houden bij de Berchemse zelfstandige. Via deze enquete – die bij elke winkelier in Berchem wordt uitgedeeld -  wil het VB peilen naar de (on)tevredenheid over de zaak en de omgeving waar zij is gelegen, het straatbeeld, het beleid, het openbaar vervoer, het cliënteel en de commercie. De handelaar zelf is uiteraard het beste geplaatst om te weten wat de noden zijn en wat er veranderd moet worden!

Binnen enkele weken zullen de formulieren terug opgehaald worden bij de winkeluitbaters en komen we te weten hoe de zelfstandige ondernemer denk over Berchem en zijn beleid inzake de kleine zelfstandige.18:43 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-01-05

Webstek en nieuwe actie Vlaams Belang Antwerpen

Sinds korte tijd heeft het Vlaams Belang Antwerpen ook een webstek. Deze is te bezoeken op www.vlaamsbelangantwerpen.be, het is zeker de moeite dit eens te bekijken!
 
Er is trouwens meer. Het VB-Antwerpen is namelijk een nieuwe campagne begonnen: ‘Een hart voor Antwerpen’. Hiermee wil het VB duidelijk maken dat het een positief alternatief is voor de monstercoalitie dat nu Antwerpen bestuurt.

Ook wil het - Ondanks de vele problemen zoals criminaliteit, overvloedige immigratie, verloedering,…- dat de Antwerpenaar fier blijft dat hij Antwerpenaar is.
 
Nu de stad Antwerpen met de campagne ‘Antwerpen is van iedereen’ is begonnen vond het VB het de hoogste tijd hierop te reageren.
Antwerpen is eerst en vooral voor de mensen die het Antwerpse, Vlaamse en Europese karakter van onze stad respecteren.
 
Het Vlaams Belang wil Antwerpen terug aan de Antwerpenaren geven!
 
Meer info over de campagne ‘Een hart voor Antwerpen' vind u hier

18:39 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-01-05

4 februari: Met Hans Verreyt én Filip Dewinter

Bij deze willen wij u melden dat op de oprichtingsavond van VBJ-Berchem niemand minder dan nationaal VBJ-voorzitter Hans Verreyt én grondleger van het VBJ Filip Dewinter komen spreken. Wij verwachten u dan ook op 4 februari in zaal Gietschotel (zie onderstaand bericht voor meer info).

 

Het VBJ-Berchem bestuur

 

Meer info?

Vidkun Deprins

GSM : 0494 270813

 

VBJ_Berchem@hotmail.com
17:02 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-01-05

4 februari: VBJ-Berchem gaat officieel van start

Eerder kondigden we al aan dat we in 2004 met een kleine groep mensen van start zijn gegaan met VBJ-Berchem. We beloofden jullie ook dat 2005 ONS jaar zou worden! Een jaar vol verzet tegen de multikul, tegen (s)links fascisme en tegen de Belse staat!

We hebben ons aan die belofte gehouden en organiseren op 4 februari onze eerste activiteit: de officiële oprichting van VBJ-Berchem.

 

Het belooft een gezellige avond te worden, met een hapje en drankje, de mogelijkheid om wat VBJ-materiaal aan te schaffen, kameraadschap enz. Alles zal aanwezig zijn!

 

Wij hopen dan ook van harte op jou aanwezigheid! En neem gerust vrienden en vriendinnen mee!

Het bestuur VBJ-Berchem

 

Praktische informatie:

Vrijdag 4 februari om 20 uur
Zaal Gietschotel

Lode Van Berckelaan 179

2110 Borgerhout

 

Vragen of info?

Vidkun Deprins

GSM : 0494 270813

 

VBJ_Berchem@hotmail.com

18:48 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-01-05

Uitgeverij Egmont

Leest u graag politiek niet correcte boeken? Ga dan snel eens een kijkje nemen op onderstaand adres. Deze link gaat naar de webstek van ‘Uitgeverij Egmont’. Hier staan een tal van boeken te koop geschreven door Vlaams Belangers.
 
Bij elk boek staat er ook steeds een korte inhoud, zodat u een gedacht krijgt waarover het boek precies handelt.
 
 

13:09 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-01-05

Worstenbrood- en appelbolnamiddag!

Beste vrienden en sympathisanten,

 

Uw Berchemse afdeling van het Vlaams Belang organiseert op zondag 30 januari om 14 uur in zaal Gietschotel, Lode van Berckenlaan 179 te Borgerhout :

 

WORSTENBROOD- EN APPELBOLNAMIDDAG

 

UW GASTSPREKER :

FRACTIEVOORZITTER IN DE KAMER VAN

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

 

GEROLF ANNEMANS

 

 

INSCHRIJVEN VERPLICHT

Bij bestelling van een worstenbrood of appelbol

krijgt u een tweede worstenbrood of appelbol naar keuze en een warme

drank gratis, dit alles voor slechts € 2,-.

 

Inschrijven kan u tot 25 januari met bijgevoegd overschrijvingformulier.

Vermeld duidelijk (onderaan, in het vak  “Mededeling”)  met hoeveel personen u komt en hoeveel stuks worstenbroden en appelbollen u wenst. 

Vermeld zowel of u voor een worstenbrood of een appelbol betaalt als welk van beide u er gratis bij wil, zo weten wij hoeveel stuks we van elk moeten aankopen.

 

Voor inlichtingen kan u terecht bij :

Albrecht Cleymans,

Voorzitter Vlaams Belangafdeling Berchem

Dianalaan 37

2600 Berchem

03/321.50.17

Rekeningnummer: 979-6176898-40

 18:05 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-01-05

Nieuwjaarsreceptie

2004 is alweer achter de rug en 2005 is van start gegaan. Bij een nieuw jaar hoort traditioneel ook een nieuwjaarsreceptie, en wie is het Vlaams Belang om deze traditie te verbreken? Daarom nodigt het Vlaams Belang Antwerpen u op 25 januari in zaal Elzenveld te Antwerpen vanaf 20 uur uit.  Daar zal Filip Dewinter zijn nieuwjaarsboodschap verkondigen en het gouden braboteken uitreiken.

 

Er is ook een gelegenheidstoespraak voorzien, gegeven door gewezen Nederlands minister voor vreemdelingenzaken en integratie en huidig tweede kamerlid Hilbrand Nawijn.

Het Vlaams Belang verwacht u!

 

Meer informatie? Stuur een berichtje naar:

vlaamsbelangberchem@hotmail.com

15:02 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |