23-02-05

Kleurrijk Berchem viert feest !

Op 3 september 2005 wordt te Berchem een multicultureel feest gehouden, georganiseerd  “door de dienst Wijkwerking met de andere allochtone verenigingen” (sic).  Wij wisten niet dat de dienst Wijkwerking een allochtone vereniging was, maar nemen daar met verbazing en enige afschuw akte van.

Doel van dit feest  “waarbij het proces even belangrijk is als het eindresultaat”  is het bevorderen van de aanspreekbaarheid en de betrokkenheid van de allochtone verenigingen tegenover de autochtone Berchemnaren.  Naar ons gevoel is dit al een foutieve benadering naar de allochtonen toe.  Buitenlanders die zich hier vestigen moeten zelf het initiatief nemen om zich in onze maatschappij te integreren en dienen dus per definitie even  “aanspreekbaar”  te zijn als eender wie anders  - daar hoeven geen dure feesten, gesubsidieerd door diverse overheidsinstanties, voor te worden georganiseerd.  Indien zij het toch nodig vinden om in hun eigen allochtone clubjes te gaan samenzitten dan kan dit, in zoverre die clubjes een cultureel of religieus doel hebben.  Niemand kan iets hebben tegen een vereniging waarin aan hennaschilderen of Berberse tapijten knopen wordt gedaan of waar Arabisch wordt gekookt.  Het gaat hier echter niet om dergelijke onschuldige clubs, het betreft organisaties die zich opwerpen als belangenverdedigers en vertegenwoordigers van een allochtone gemeenschap dit één front vormt binnen, maar vooral ook tégen onze maatschappij.  Zolang zij zich als zodanig opstellen en als groep weigeren om zich aan onze normen en waarden aan te passen en in onze westerse maatschappij te integreren is elke vorm van betrokkenheid, aanspreekbaarheid of samenwerking per definitie onmogelijk.  Geen multicultureel feest dat daar iets aan kan veranderen…

Welk programma heeft men voorzien op dit  “feest” ?

’s Ochtends brengen de bewoners van de RVT’s  “de Meere”  en  “Driekoningen”  een bezoek aan de moskee, waar ze ook een lunch krijgen aangeboden.  Het Vlaams Belang afdeling Berchem vraagt zich af in welke mate onze bejaarden hierop zaten te wachten.  Wat is het praktisch nut van dit moskeebezoek ?  Hopen de moslims enkele zieltjes met een lichte vorm van Alzheimer te winnen ?  Hopen die coalitiepartijen die de multiculturele maatschappij hoog in het vaandel dragen enkele bejaarden over de streep te trekken ?  Voor het genoegen van de RVT-bewoners zelf zal het alleszins niet zijn.  Indien ze mochten kiezen tussen een moskeebezoek-met-lunch enerzijds en een zangnamiddag met Vlaamse liederen en een Breugheltafel anderzijds, dan zou naar onze mening de overgrote meerderheid van deze mensen resoluut voor de tweede optie kiezen.  Maar die keuze krijgen ze dus niet, ze zùllen de moskee bezoeken, willen of niet.  Het stuit ons tegen de borst dat deze bevolkingsgroep zo wordt gemanipuleerd.  Wij vinden dat onze ouders en grootouders, die na de twee oorlogen ons land met hun eigen handen en werkkracht hebben heropgebouwd, die van de Vlaamse economie één van de sterkste en bloeiendste van de wereld hebben gemaakt, die ons hebben grootgebracht en ons de waarden en normen van onze christelijke, westerse maatschappij hebben meegegeven, ons respect en onze bescherming verdienen.  Nu zij een leeftijd hebben bereikt waarop zij kwetsbaar zijn geworden en afhankelijk van hun kinderen en kleinkinderen, vinden wij het stuitend dat deze mensen tegen heug en meug worden gedwongen mee te lopen in een geforceerde mars naar een multiculturele maatschappij die zij niet hebben gewild en die hen in de meeste gevallen ook niet interesseert.

In de namiddag is een jongerenparlement voorzien, interactief theater en een open muziekpodium voor de jeugd.

’s Avonds is er dan een barbecue  (vermoedelijk zonder varkensvlees, om onze niet-geïntegreerde gasten niet tegen het hoofd te stoten)  met optredens van Turkse, Marokkaanse en Belgische muzikanten.  De volgorde van de nationaliteiten is van de organisatoren, niet van ons, en wij hebben sterk de indruk dat dit in hun ogen ook de volgorde van belangrijkheid is.  Nogmaals, wie graag Arabische muziek hoort moet deze kunnen beluisteren.  Maar is het nodig om ze door de strot van de Vlamingen te rammen ?  Dit soort muziek behoort niet tot onze cultuur en als mensen tot wiens cultuur zij wel behoort zich hier willen vestigen en zich hier willen aanpassen dan zal niemand hen ervan weerhouden om in besloten kring van hùn muziek te genieten.  Maar waarom is het nodig ze aan óns op te dringen ?  Hoeveel autochtone Berchemnaren zouden er zijn die uit vrije keuze en met eerlijke appreciatie van dit soort muziek houden ?  Toch wordt ons dit opgedrongen, omdat de dictators van de multicultuur nu eenmaal hebben gedecreteerd dat wij ons aan de vreemdelingen moeten aanpassen en niet omgekeerd.

Tenslotte worden de Berchemse scholen nog bij dit kleurrijke feest betrokken.  Zij moeten deelnemen aan een wedstrijd waarbij de Berchemse scholieren aan de allochtonen moeten duidelijk maken dat wij in een land leven waar al 60 jaar vrede heerst en waarin zij de gekleurde medemens uitnodigen om in deze idyllische maatschappij te integreren.  Vrede… het is waar dat ons land al 60 jaar niet meer verwikkeld is geweest in een gewapend conflict met een ander land.  Maar wie durft na 11 september 2001, na de bomaanslagen in Madrid, na de moorden op Pim Fortuyn en Theo Van Gogh, na de rellen met de AEL die bij de geringste aanleiding de hele stad kort en klein slaat, nog in alle eerlijkheid beweren dat wij in vrede leven en dat vrijheid en blijheid heerst in multicultureel Vlaanderen ? 

Het Vlaams Belang Berchem heeft alleszins een héél hard hoofd in dit soort kleurrijke feesten waarbij heel veel subsidies worden weggesmeten in een streven naar een doel dat totaal onrealistisch is omdat de doelgroep waarvoor ze worden georganiseerd absoluut niet in een vreedzaam en goed geïntegreerd samenleven geïnteresseerd is.

 

13:38 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.