23-02-05

Kleurrijk Berchem viert feest !

Op 3 september 2005 wordt te Berchem een multicultureel feest gehouden, georganiseerd  “door de dienst Wijkwerking met de andere allochtone verenigingen” (sic).  Wij wisten niet dat de dienst Wijkwerking een allochtone vereniging was, maar nemen daar met verbazing en enige afschuw akte van.

Doel van dit feest  “waarbij het proces even belangrijk is als het eindresultaat”  is het bevorderen van de aanspreekbaarheid en de betrokkenheid van de allochtone verenigingen tegenover de autochtone Berchemnaren.  Naar ons gevoel is dit al een foutieve benadering naar de allochtonen toe.  Buitenlanders die zich hier vestigen moeten zelf het initiatief nemen om zich in onze maatschappij te integreren en dienen dus per definitie even  “aanspreekbaar”  te zijn als eender wie anders  - daar hoeven geen dure feesten, gesubsidieerd door diverse overheidsinstanties, voor te worden georganiseerd.  Indien zij het toch nodig vinden om in hun eigen allochtone clubjes te gaan samenzitten dan kan dit, in zoverre die clubjes een cultureel of religieus doel hebben.  Niemand kan iets hebben tegen een vereniging waarin aan hennaschilderen of Berberse tapijten knopen wordt gedaan of waar Arabisch wordt gekookt.  Het gaat hier echter niet om dergelijke onschuldige clubs, het betreft organisaties die zich opwerpen als belangenverdedigers en vertegenwoordigers van een allochtone gemeenschap dit één front vormt binnen, maar vooral ook tégen onze maatschappij.  Zolang zij zich als zodanig opstellen en als groep weigeren om zich aan onze normen en waarden aan te passen en in onze westerse maatschappij te integreren is elke vorm van betrokkenheid, aanspreekbaarheid of samenwerking per definitie onmogelijk.  Geen multicultureel feest dat daar iets aan kan veranderen…

Welk programma heeft men voorzien op dit  “feest” ?

’s Ochtends brengen de bewoners van de RVT’s  “de Meere”  en  “Driekoningen”  een bezoek aan de moskee, waar ze ook een lunch krijgen aangeboden.  Het Vlaams Belang afdeling Berchem vraagt zich af in welke mate onze bejaarden hierop zaten te wachten.  Wat is het praktisch nut van dit moskeebezoek ?  Hopen de moslims enkele zieltjes met een lichte vorm van Alzheimer te winnen ?  Hopen die coalitiepartijen die de multiculturele maatschappij hoog in het vaandel dragen enkele bejaarden over de streep te trekken ?  Voor het genoegen van de RVT-bewoners zelf zal het alleszins niet zijn.  Indien ze mochten kiezen tussen een moskeebezoek-met-lunch enerzijds en een zangnamiddag met Vlaamse liederen en een Breugheltafel anderzijds, dan zou naar onze mening de overgrote meerderheid van deze mensen resoluut voor de tweede optie kiezen.  Maar die keuze krijgen ze dus niet, ze zùllen de moskee bezoeken, willen of niet.  Het stuit ons tegen de borst dat deze bevolkingsgroep zo wordt gemanipuleerd.  Wij vinden dat onze ouders en grootouders, die na de twee oorlogen ons land met hun eigen handen en werkkracht hebben heropgebouwd, die van de Vlaamse economie één van de sterkste en bloeiendste van de wereld hebben gemaakt, die ons hebben grootgebracht en ons de waarden en normen van onze christelijke, westerse maatschappij hebben meegegeven, ons respect en onze bescherming verdienen.  Nu zij een leeftijd hebben bereikt waarop zij kwetsbaar zijn geworden en afhankelijk van hun kinderen en kleinkinderen, vinden wij het stuitend dat deze mensen tegen heug en meug worden gedwongen mee te lopen in een geforceerde mars naar een multiculturele maatschappij die zij niet hebben gewild en die hen in de meeste gevallen ook niet interesseert.

In de namiddag is een jongerenparlement voorzien, interactief theater en een open muziekpodium voor de jeugd.

’s Avonds is er dan een barbecue  (vermoedelijk zonder varkensvlees, om onze niet-geïntegreerde gasten niet tegen het hoofd te stoten)  met optredens van Turkse, Marokkaanse en Belgische muzikanten.  De volgorde van de nationaliteiten is van de organisatoren, niet van ons, en wij hebben sterk de indruk dat dit in hun ogen ook de volgorde van belangrijkheid is.  Nogmaals, wie graag Arabische muziek hoort moet deze kunnen beluisteren.  Maar is het nodig om ze door de strot van de Vlamingen te rammen ?  Dit soort muziek behoort niet tot onze cultuur en als mensen tot wiens cultuur zij wel behoort zich hier willen vestigen en zich hier willen aanpassen dan zal niemand hen ervan weerhouden om in besloten kring van hùn muziek te genieten.  Maar waarom is het nodig ze aan óns op te dringen ?  Hoeveel autochtone Berchemnaren zouden er zijn die uit vrije keuze en met eerlijke appreciatie van dit soort muziek houden ?  Toch wordt ons dit opgedrongen, omdat de dictators van de multicultuur nu eenmaal hebben gedecreteerd dat wij ons aan de vreemdelingen moeten aanpassen en niet omgekeerd.

Tenslotte worden de Berchemse scholen nog bij dit kleurrijke feest betrokken.  Zij moeten deelnemen aan een wedstrijd waarbij de Berchemse scholieren aan de allochtonen moeten duidelijk maken dat wij in een land leven waar al 60 jaar vrede heerst en waarin zij de gekleurde medemens uitnodigen om in deze idyllische maatschappij te integreren.  Vrede… het is waar dat ons land al 60 jaar niet meer verwikkeld is geweest in een gewapend conflict met een ander land.  Maar wie durft na 11 september 2001, na de bomaanslagen in Madrid, na de moorden op Pim Fortuyn en Theo Van Gogh, na de rellen met de AEL die bij de geringste aanleiding de hele stad kort en klein slaat, nog in alle eerlijkheid beweren dat wij in vrede leven en dat vrijheid en blijheid heerst in multicultureel Vlaanderen ? 

Het Vlaams Belang Berchem heeft alleszins een héél hard hoofd in dit soort kleurrijke feesten waarbij heel veel subsidies worden weggesmeten in een streven naar een doel dat totaal onrealistisch is omdat de doelgroep waarvoor ze worden georganiseerd absoluut niet in een vreedzaam en goed geïntegreerd samenleven geïnteresseerd is.

 

13:38 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-02-05

Strijdmeeting: Splits B-H-V

Strijdmeeting Splits Brussel Halle Vilvoorde

Zondag 27 februari om 14.30 u

Cultureel Centrum Westrand in Dilbeek
Bussen vanuit Antwerpen:
Schoten - Parking Carrefour 13.30 u
Berchem - Kerk 13.50 u

Bussen vanuit Leuven
Leuven - Parking Bodart 13.30 u

Bussen vanuit Gent-Brugge
Blankenberge - Stadhuis 12.20 u
Brugge - Magdalenaparking 12.40 u
Gent - Kramersplein 13.30 u

Bussen vanuit Brussel-Halle-Vilvoorde
Halle - Sint Rochuskerk 12.30 u
Brussel - Madouplein 13.00 u
Vilvoorde - Kerk Portaelplein 13.20 u
Grimbergen - afrit 7 richting Gent 13.35
Affligem - carpoolingparking E40 14.00 u CAMPAGNE 'SPLITS NU!'   
19:47 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-02-05

3de plaats!

Een meer dan verdienstelijke plaats behaalden we op de eerste kwis georganiseerd door VBJ-Antwerpen! Als bestuur van VBJ-Berchem (bestaande uit Vidkun, Machteld en Kristof) vormden we een ploegje. Strijdend tegen zes andere sterke ploegen mogen we me enige trots vermelden dat we op de 3de plaats terecht kwamen. We grepen dus net naast de hoofdprijs maar we hebben ons wel geamuseerd!

Eén ding staat vast: op de volgende kwis van VBJ-Antwerpen gaan we resoluut voor de 1ste plaats!

 

VBJ-Berchem
15:49 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-05

Vlaams Belang Jongeren in Berchem

De Vlaams Belang Jongeren zijn er nu ook in Berchem!  De oprichting vond plaats in zaal Gietschotel met toespraken van Filip Dewinter en Hans Verreyt en de opkomst was groot. Er was zelfs een Nederlandse delegatie.

 

Na enige vertraging kregen alle leden en sympathisanten de eerste toespraak te horen. Albrecht Cleymans, voorzitter van het Vlaams Belang Berchem, bedankte de enthousiaste ploeg zonder wie  de oprichting van de Jongeren niet mogelijk zou zijn geweest. Vidkun Deprins, Machteld Torfs en Kristof De Bock kregen applaus voor hun belangeloze inzet. Zij zijn de drijvende kracht achter de Jongeren in Berchem.

 

Hans verreyt, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren Nationaal, kwam als tweede aan de beurt. Hij was verheugd dat er nu ook een Jongeren-afdeling is in Berchem. "Niet eenvoudig, want Vlaams Belang Jongeren krijgen overal tegenkanting. Maar het is toch gelukt."

 

Filip Dewinter was de laatste die het publiek toesprak.  Hij zei dat een partij een middel moet zijn en geen doel op zich en de Jongeren zullen erover moeten waken dat het zo blijft. "Het Vlaams Belang mag nooit dezelfde weg opgaan als de andere partijen. De Jongeren zijn de toekomst." 

 

Tenslotte was er een kleine receptie om gezellig na te praten en waar nieuwsgierigen kennis konden maken met de Vlaams Belang Jongeren.


Op naar een grootse toekomst voor Berchem met de Vlaams Belang Jongeren


Klik hier  om de foto's te bekijken! (selecteer album "Oprichting 4 februari") (Voor groter formaat, klik op de foto)


13:36 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-02-05

De vreemde capriolen van Berchemse districtsvoorzitter

Berchems districtsvoorzitter Pros Slachmuylders (VLD) trakteerde zijn districtsschepenen tijdens het bureau woensdagavond op een scheldtirade. Het agendapunt om zijn representatieve taken te ontnemen, kon niet worden behandeld.  De relatie tussen de districtsschepenen en de districtsvoorzitter Pros Slachmuylders ligt ver onder het  vriespunt. De situatie ontspoorde op het districtsbureau. De districtsschepenen wensten een extra punt op de agenda te plaatsen. Daarin stond dat Slachmuylders niet langer officieel het district vertegenwoordigt  op recepties, bij jubilarissen of andere manifestaties. Dat zag de Berchemse districtsvoorzitter niet zitten. Hij schold zijn partijgenoot en districtsschepen Jeff Radart uit voor ‘grote klootzak’. En stond  erop dat hij alleen nog zou worden aangesproken als meneer de districtsvoorzitter. Daarnaast dreigde Pros Slachmuylders klacht in te dienen voor laster en eerroof tegen de districtsschepenen. Hoewel de districtsschepenen het recht hebben om een punt tijdens de zitting op de agenda te plaatsen, weigerde Slachmuylders het te aanvaarden. Daarop sloot hij de zitting. De districtsvoorzitter was donderdag niet te bereiken. Het punt staat op 15 februari weer op de agenda van het bureau. De Berchemse districtsvoorzitter kwam in opspraak omdat hij zou hebben gepoogd om folders voor privé-doeleinden te laten betalen door het district. De dienst Toezicht rondt deze week zijn onderzoek af over de Berchemse districtsvoorzitter. De gouverneur beslist dan of Slachmuylders een berisping krijgt of ontslag moet nemen.


15:51 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-02-05

Verslag worstenbrood- en appelbolnamiddag

180 man was er aanwezig op de worstenbroden- en appelbollennamiddag die we samen met de afdeling Borgerhout organiseerde. Een onverhoopt succes dus!

De zaal zat goed vol maar ondanks deze drukte verliep deze dag niet chaotisch, integendeel. Rond half twee begonnen de eerste mensen binnen te komen en tegen kwart na twee zat de zaal goed vol. Als eerste kwam onze voorzitter, Albrecht Cleymans aan het woord. Hij had het over hoe goed de afdeling Berchem draaide, dit door enkele nieuwe krachten in het bestuur, een eigen weblog en binnenkort ook een eigen jongerenafdeling! Nadien stelde hij de mensen van het bestuur - die steeds paraat staan voor de partij - voor aan de mensen.
De tweede spreker was Jeroen Van Bogaert. Jeroen had het over de toenemende onveiligheid in Berchem. Na een steekpartij waar we u al eerder over berichtte had Berchem ook te maken met een overval en een brutale verkrachting. Ook had hij het over het wanbeleid van het Berchemse district met in het bijzonder de ‘stoten’ van VLD’er Pros Slachmuylders.
Nadien was het de beurt aan de voorzitster van de afdeling Borgerhout. Ook hier werd het bestuur aan de aanwezigen voorgesteld.
De laatste spreker was Gerolf Annemans. Met volle overtuiging sprak hij de menigte toe. Hij had het vooral over de PS en haar té grote macht over België en Vlaanderen. Annemans maakte ons duidelijk dat wij niet door de Vlaamse politici worden geregeerd maar wel door de Franstalige! Wij leven dus in een land waar we worden geregeerd door personen waar wij niet op kunnen stemmen. Hij had het ook nog over de (niet) splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Het splitsen zou maar “5 minuten duren”. De N-VA zou niet in de Vlaamse regering stappen als het niet gesplitst zou zijn. Dat maakte Annemans ons dus nog eens duidelijk.

Tegen half vier mochten de mensen dan aanschuiven om hun worstenbroden en/of appelbollen te halen. Ook nu verliep alles – ondanks de drukte – vlekkeloos. Nadat de mensen genoten hadden van hun heerlijke worstenbrood/appelbol was er nog ruimschoots de tijd om gezellig na te praten.

Het was dus een geslaagde namiddag!


Klik hier om de foto's te bekijken! (Voor groter formaat, klik op de foto)

18:47 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |