07-03-05

Soap rond Pros Slachmuylders gaat door

De laatste week heeft districtsvoorzitter Pros Slachmuylders meerdere malen de krant mogen halen.

U herinnert zich misschien nog wat er aan de hand was met hem uit de vroegere berichten die we over hem schreven - zoniet kan je deze terug opzoeken op onze mooie weblog.

Het was een spannend verhaal dat alles in zich had dat de politiek maar kon wensen : 

verre reizen  (naar de Filippijnen), gesjoemel met geld van de burger (folders laten maken voor privé-doeleinden), samenzweringen en politieke afrekeningen plus een heel bureau van disstrictsschepenen dat ook boter op het hoofd had.

Bovendien spraken vele mensen mij aan over het gedrag van onze lokale burgemeester dat enorm te wensen overlaat .

Welnu, daar is een commissie voor  (het Integriteitsbureau)  maar die oordeelde dat ze met zulke dingen niets te maken heeft .

Het is dus blijkbaar geen probleem dat iemand met een dergelijke functie op plechtigheden het varken  uithangt... wat is dan het nut van een dergelijke commissie ?

In dat geval mag de gouverneur ook nog sancties treffen, maar deze zag in heel de affaire ook geen graten.  Hij stuurde enkel een brief naar de Pros waarin hij een vermanend vingertje opstak.  Wat een sanctie !  Als dat niet eng en angstaanjagend is, beste lezer, dan weet ik het ook niet meer.

Het hele Bureau besluit daarom, niet meer met hem samen te werken, de VLD vraagt hem om zijn functie vrijwillig neer te leggen  (wat hij niet doet)  en... de burger mag het slachtoffer blijven van slecht bestuur.

Nu heeft het Bureau Prosper Slachmuylders uit een aantal ambten ontheven maar dat is helemaal geen probleem voor Pros want  "in 2007, na deze legislatuur, trek ik naar de Filippijnen en ga wonen in een huisje aan de zee"  (citaat uit een "Het Laatste Nieuws").

Dus alles even op een rijtje :  iemand gaat over de schreef, wordt uit een aantal ambten ontheven, krijgt een enorm angstaanjagende brief waarin hij dan nog gelijk krijgt van de gouverneur, moet minder werk gaan leveren  (terwijl dat ook voor de feiten al heel goed door één niet al te ijverig man kon worden gedaan)  en behoudt dan nog hetzelfde loon voor dat minder werk ook.

Dit is een aanklacht tegen de geloofwaardigheid van de politiek !

Maar toch is dit hoe het er in België aan toegaat, zo functioneert dit land al 175 jaar maar als het aan het Vlaams Belang ligt zal dat niet lang meer duren ! 

Jeroen Van Bogaert,
Fractievoorzitter Vlaams Belang afdeling Berchem.


16:45 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.