20-03-05

Politie

De criminaliteit in Antwerpen is met 6 % gedaald, zo tracht de overheid  (naarstig geholpen door de politiek correcte pers)  ons wijs te maken.  Zou er één Antwerpenaar bij zijn volle verstand zijn die dit gelooft ?  Iedereen die recentelijk slachtoffer werd van een misdrijf en trachtte klacht neer te leggen tegen de dader(s) weet waarom de criminaliteit gedaald is :  àls je er al in slaagt om de ordediensten te overtuigen ter plaatse te komen om te constateren dat er iets gebeurd is, dan nog is de kans klein dat er ooit een proces-verbaal zal worden opgesteld, laat staan dat er werkelijk naar de dader(s) zal worden gezocht.


 

Zijn alle Antwerpse agenten dan collectief ten prooi gevallen aan de slaapziekte ?  Helemaal niet !  Ik zou zelfs zeggen :  integendeel, wie in deze stad bij de politie is gegaan met het eerlijke voornemen om de burger te beschermen tegen misdadigers en om onze stad veilig en prettig om in te wonen te houden, is zelf het grootste slachtoffer van wat er nu gebeurt.  Er zijn agenten genoeg die grààg hun job naar behoren zouden vervullen en wiens handen jeuken om eens goed te rommelen in wat er allemaal fout loopt in  “’t Stad”.  Helaas krijgen zij niet de kans om dat te doen.

 

De politieke machthebbers in Antwerpen  - en de zwaar gepolitiseerde politietop met hen -  hebben enkele grote angsten en één streefdoel, die allemaal samen hebben geleid tot de situatie zoals wij ze vandaag kennen.  Zij zijn bang dat de misdadigers, die vaak efficiënt zijn georganiseerd in bendes, hard zullen terugslaan als ze door de politie worden aangepakt, met rellen en straatgevechten als gevolg.  Zij zijn bang dat als alle  “beroeps”criminelen worden opgepakt, iedereen gaat beseffen welk groot aandeel de buitenlanders hierin vormen zodat de brave burgers in Antwerpen de volgende keer nóg massaler rechts zullen stemmen dan nu al het geval is.  Ze zijn bang dat als de criminaliteit hard wordt aangepakt, er te weinig plaats zal zijn in de gevangenissen en dat de rechtbanken niet meer door de stapels dossiers heen zullen geraken, zodat voor iedereen duidelijk zou worden hoelang het politieke en gerechtelijke apparaat de toestand al heeft laten verrotten en hoe erg het is geworden.  Daarom hebben ze maar liever dat de agenten hun werk niet te goed doen en dat de criminaliteit slechts met mate wordt aangepakt. 


 

Anderzijds streven ze ernaar om de inkomsten van onze grotendeels failliete stad te verhogen.  Wie zich een auto kan permitteren is waarschijnlijk in veel gevallen een werkende mens met een vast inkomen, dus dààr kunnen ze nog wat gaan halen !  Daarom wordt er absurd streng opgetreden tegen elke overtreding van de verkeerswet en daarom worden steeds hogere superboetes uitgeschreven voor alles wat een automobilist maar fout kan doen.  Tegelijk wordt het autoverkeer steeds moeilijker gemaakt met een wildgroei aan bewonerskaarten, parkeermeters, verkeersdrempels, zones 30, ronde punten op plaatsen waar met moeite ooit twee auto’s tegelijkertijd aankomen… zodat het een ware calvarieberg wordt om zonder overtredingen te begaan van punt a naar punt b te geraken.  Vermits je niet zeker kan zijn dat mensen die zich per fiets of te voet verplaatsen over enige aardse goederen beschikken, is het blijkbaar niet de moeite om hen te verbaliseren.  Het is ook moeilijker, je moet ze laten stoppen en hun papieren vragen omdat een voetganger of een fietser niet aan de hand van een nummerplaat kan worden geïdentificeerd.  Daarom wordt hun gedrag niet aangepakt, met als gevolg dat heel wat  “zwakke”  weggebruikers zich als echte kamikazes gedragen en overal lopen en rijden waar ze het niet mogen :  tegen de rijrichting in, door het rode licht, op een deel van de openbare weg dat niet voor hen bestemd is, noem maar op.  Automobilisten, die zich enerzijds opgejaagd wild voelen door de vele nieuwe reglementen en anderzijds zien dat fietsers en voetgangers mogen doen wat ze willen, ergeren zich dood.


 

Hoe lang zal het nog duren voor hier en daar een politicus of een hoge politiefunctionaris begint te beseffen dat hun houding leidt tot een situatie die op niet al te lange termijn in hun eigen gezicht zal ontploffen ?  Laat de mensen op het terrein hun werk doen zoals het hoort, bijt door de zure appel heen, en je zal merken dat het na luttele jaren al heel wat prettiger leven zal zijn in onze stad.  En de Antwerpenaar zal blij toe zijn dat zijn mooie stad terug met gezond verstand wordt bestuurd…

16:01 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.