31-03-05

Plassen aan de Potvlietlaan

In de districtsraad heb je de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen en dat doen wij dan ook .

En een vraag van ons was zo’n acht maanden geleden om na te gaan of het mogelijk is een verharding aan te brengen aan de zandweg gelegen langs het grasveld aan de Potvlietlaan.

Dit is een veelgebruikte zandweg maar bij de minste regen word het een modderpoel en onaangenaam voor de mensen om er door te wandelen .

Deze vraag werd beantwoord door de districtsvoorzitter met: “We zullen het bekijken en het antwoord laten weten.”

Acht maanden later wisten we even veel als acht maanden ervoor: niets!


Nu is de beste tactiek soms de mensen in de waan te laten dat iets vergeten is en dan patat .

Dus deze maand tijdens de districtsraad vraag ik de voorzitter of hij nu al een antwoord weet op deze vraag .

Ja, dat werd even moeilijk want de vraag was hem nog maar net voorgelegd en hij kwam net van vakantie (was ons nog niet opgevallen ) en het is een bevoegdheid van de groendienst .

Kortom: “Meneer Van Bogaert volgende week laat ik u het antwoord weten.”

Maar ja, nu een week later niets in de brievenbus dan zal er een scherpe tekst Op onze weblog moeten komen, misschien haalt dat iets uit .


Voorzitter, als u zo te werk gaat laat gouverneur Paulus dan niet de beslissing nemen en hou de eer aan uzelf!

 

Van Bogaert Jeroen 

Fractieleider VB Berchem

 

 

dscn01100mc.jpg


 

Meer foto’s? Klik hier (selecteer album ‘plassen’)


09:53 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-03-05

NSV activiteit

Op 16 april 2005 organiseert de NSV zijn colloquium ‘Vlaamse Staatsvorming’. De onderwerpen zijn: ‘Brussel, hoofdstad van Vlaanderen’ (door Andre Monteyne), ‘Communautarisering van de Sociale Zekerheid’ (Prof dr. Eric Ponette) en ‘Het Belgische model is versleten’ (door Guido Moons). Na een vragenronde en een slotbeschouwing –gegeven door Senior Seniorum Gert Gillis – zal de dag worden afgesloten met een receptie!

De NSV hoopt op uw aanwezigheid.
 Praktische informatie:


Zaterdag 16 april 2005 om 14 uur
Stedelijk Jeugdcentrum ‘De Branderij’
Borgerhoutsestraat 36, Borgerhout

Meer info: 0477/93 97 23 (Gert Gillis)
                 
info@nsv.be

www.nsv.be

16:19 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-03-05

Politie

De criminaliteit in Antwerpen is met 6 % gedaald, zo tracht de overheid  (naarstig geholpen door de politiek correcte pers)  ons wijs te maken.  Zou er één Antwerpenaar bij zijn volle verstand zijn die dit gelooft ?  Iedereen die recentelijk slachtoffer werd van een misdrijf en trachtte klacht neer te leggen tegen de dader(s) weet waarom de criminaliteit gedaald is :  àls je er al in slaagt om de ordediensten te overtuigen ter plaatse te komen om te constateren dat er iets gebeurd is, dan nog is de kans klein dat er ooit een proces-verbaal zal worden opgesteld, laat staan dat er werkelijk naar de dader(s) zal worden gezocht.


 

Zijn alle Antwerpse agenten dan collectief ten prooi gevallen aan de slaapziekte ?  Helemaal niet !  Ik zou zelfs zeggen :  integendeel, wie in deze stad bij de politie is gegaan met het eerlijke voornemen om de burger te beschermen tegen misdadigers en om onze stad veilig en prettig om in te wonen te houden, is zelf het grootste slachtoffer van wat er nu gebeurt.  Er zijn agenten genoeg die grààg hun job naar behoren zouden vervullen en wiens handen jeuken om eens goed te rommelen in wat er allemaal fout loopt in  “’t Stad”.  Helaas krijgen zij niet de kans om dat te doen.

 

De politieke machthebbers in Antwerpen  - en de zwaar gepolitiseerde politietop met hen -  hebben enkele grote angsten en één streefdoel, die allemaal samen hebben geleid tot de situatie zoals wij ze vandaag kennen.  Zij zijn bang dat de misdadigers, die vaak efficiënt zijn georganiseerd in bendes, hard zullen terugslaan als ze door de politie worden aangepakt, met rellen en straatgevechten als gevolg.  Zij zijn bang dat als alle  “beroeps”criminelen worden opgepakt, iedereen gaat beseffen welk groot aandeel de buitenlanders hierin vormen zodat de brave burgers in Antwerpen de volgende keer nóg massaler rechts zullen stemmen dan nu al het geval is.  Ze zijn bang dat als de criminaliteit hard wordt aangepakt, er te weinig plaats zal zijn in de gevangenissen en dat de rechtbanken niet meer door de stapels dossiers heen zullen geraken, zodat voor iedereen duidelijk zou worden hoelang het politieke en gerechtelijke apparaat de toestand al heeft laten verrotten en hoe erg het is geworden.  Daarom hebben ze maar liever dat de agenten hun werk niet te goed doen en dat de criminaliteit slechts met mate wordt aangepakt. 


 

Anderzijds streven ze ernaar om de inkomsten van onze grotendeels failliete stad te verhogen.  Wie zich een auto kan permitteren is waarschijnlijk in veel gevallen een werkende mens met een vast inkomen, dus dààr kunnen ze nog wat gaan halen !  Daarom wordt er absurd streng opgetreden tegen elke overtreding van de verkeerswet en daarom worden steeds hogere superboetes uitgeschreven voor alles wat een automobilist maar fout kan doen.  Tegelijk wordt het autoverkeer steeds moeilijker gemaakt met een wildgroei aan bewonerskaarten, parkeermeters, verkeersdrempels, zones 30, ronde punten op plaatsen waar met moeite ooit twee auto’s tegelijkertijd aankomen… zodat het een ware calvarieberg wordt om zonder overtredingen te begaan van punt a naar punt b te geraken.  Vermits je niet zeker kan zijn dat mensen die zich per fiets of te voet verplaatsen over enige aardse goederen beschikken, is het blijkbaar niet de moeite om hen te verbaliseren.  Het is ook moeilijker, je moet ze laten stoppen en hun papieren vragen omdat een voetganger of een fietser niet aan de hand van een nummerplaat kan worden geïdentificeerd.  Daarom wordt hun gedrag niet aangepakt, met als gevolg dat heel wat  “zwakke”  weggebruikers zich als echte kamikazes gedragen en overal lopen en rijden waar ze het niet mogen :  tegen de rijrichting in, door het rode licht, op een deel van de openbare weg dat niet voor hen bestemd is, noem maar op.  Automobilisten, die zich enerzijds opgejaagd wild voelen door de vele nieuwe reglementen en anderzijds zien dat fietsers en voetgangers mogen doen wat ze willen, ergeren zich dood.


 

Hoe lang zal het nog duren voor hier en daar een politicus of een hoge politiefunctionaris begint te beseffen dat hun houding leidt tot een situatie die op niet al te lange termijn in hun eigen gezicht zal ontploffen ?  Laat de mensen op het terrein hun werk doen zoals het hoort, bijt door de zure appel heen, en je zal merken dat het na luttele jaren al heel wat prettiger leven zal zijn in onze stad.  En de Antwerpenaar zal blij toe zijn dat zijn mooie stad terug met gezond verstand wordt bestuurd…

16:01 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-03-05

Soap rond Pros Slachmuylders gaat door

De laatste week heeft districtsvoorzitter Pros Slachmuylders meerdere malen de krant mogen halen.

U herinnert zich misschien nog wat er aan de hand was met hem uit de vroegere berichten die we over hem schreven - zoniet kan je deze terug opzoeken op onze mooie weblog.

Het was een spannend verhaal dat alles in zich had dat de politiek maar kon wensen : 

verre reizen  (naar de Filippijnen), gesjoemel met geld van de burger (folders laten maken voor privé-doeleinden), samenzweringen en politieke afrekeningen plus een heel bureau van disstrictsschepenen dat ook boter op het hoofd had.

Bovendien spraken vele mensen mij aan over het gedrag van onze lokale burgemeester dat enorm te wensen overlaat .

Welnu, daar is een commissie voor  (het Integriteitsbureau)  maar die oordeelde dat ze met zulke dingen niets te maken heeft .

Het is dus blijkbaar geen probleem dat iemand met een dergelijke functie op plechtigheden het varken  uithangt... wat is dan het nut van een dergelijke commissie ?

In dat geval mag de gouverneur ook nog sancties treffen, maar deze zag in heel de affaire ook geen graten.  Hij stuurde enkel een brief naar de Pros waarin hij een vermanend vingertje opstak.  Wat een sanctie !  Als dat niet eng en angstaanjagend is, beste lezer, dan weet ik het ook niet meer.

Het hele Bureau besluit daarom, niet meer met hem samen te werken, de VLD vraagt hem om zijn functie vrijwillig neer te leggen  (wat hij niet doet)  en... de burger mag het slachtoffer blijven van slecht bestuur.

Nu heeft het Bureau Prosper Slachmuylders uit een aantal ambten ontheven maar dat is helemaal geen probleem voor Pros want  "in 2007, na deze legislatuur, trek ik naar de Filippijnen en ga wonen in een huisje aan de zee"  (citaat uit een "Het Laatste Nieuws").

Dus alles even op een rijtje :  iemand gaat over de schreef, wordt uit een aantal ambten ontheven, krijgt een enorm angstaanjagende brief waarin hij dan nog gelijk krijgt van de gouverneur, moet minder werk gaan leveren  (terwijl dat ook voor de feiten al heel goed door één niet al te ijverig man kon worden gedaan)  en behoudt dan nog hetzelfde loon voor dat minder werk ook.

Dit is een aanklacht tegen de geloofwaardigheid van de politiek !

Maar toch is dit hoe het er in België aan toegaat, zo functioneert dit land al 175 jaar maar als het aan het Vlaams Belang ligt zal dat niet lang meer duren ! 

Jeroen Van Bogaert,
Fractievoorzitter Vlaams Belang afdeling Berchem.


16:45 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-03-05

Een nieuw dossier op de webstek van het Vlaams Belang !

Er is sinds kort weer een nieuw dossier verschenen op de webstek van het Vlaams Belang. ‘Vlaanderen immigratieland’ is de titel van dit nieuw stukje interessant leesvoer. Ga dus zeker een kijkje nemen op onderstaand adres, of klik op het prentje in de rechterkolom!

De andere dossiers - over de toetreding van Turkije en de splitsing van BHV - zijn uiteraard nog steeds te raadplagen op de webstek van het Vlaams Belang.

Dossier
‘Vlaanderen immigratieland’


14:33 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |