01-06-05

Reacties op de rellen

Een verslag over de rellen in Berchem hebt u hier al kunnen lezen. Toch willen wij u de reacties van de politieke macht in Berchem zeker niet onthouden.
Deze tekst kan u ook terugvinden in de nieuwe Antwerps Nieuws editie Berchem.

Infarct in het Hart van Berchem

 

 

Op zaterdag 16 april waren er in Berchem zware rellen met 200  (sic)  allochtone jongeren in de hoofdrol.  De oorzaak?  Een banaal verkeersongeval… 

Een  37-jarige Turkse vrouw zou het verkeer gehinderd hebben terwijl agenten een aanrijdingformulier invulden.  Deze vrouw – die stevig weerwerk leverde - moest dan ook door de politie naar het voetpad gebracht worden.  Dit was blijkbaar niet naar de zin van enkele jongeren.  Van overal doken groepjes allochtone jongeren op en zij bestookten de politie met volle drankflesjes en blikjes !  Ter versterking werden er 20 patrouillewagens opgeroepen.  3 agenten raakten gewond en 2 jonge relschoppers werden opgepakt  (die donderdag alweer werden vrijgelaten omdat ze  “geen gevaar voor de maatschappij betekenen”).  Deze aanhouding zorgde voor veel onbegrip  (begrijpen wie kan)  waardoor er zondag nog steeds een gespannen sfeer heerste in Oud-Berchem.  Als  “represaille”  voor de aanhouding van de twee relschoppers werd er later ook nog brand gesticht in de Van Kerckhovenstraat, in het centrum van Antwerpen.

 

Het Vlaams Belang Berchem reageert geschokt op deze gebeurtenissen en betreurt dat het zo weinig media-aandacht heeft gekregen.  Uiteraard past deze rel niet in de  “goed-nieuws-show”  van de  “democratische”  partijen en media.  Als een bedrijf dat een allochtone vrouw-met-hoofddoek tewerkstelt dreigbrieven krijgt staan tv, radio en koningshuis te dringen om dit te veroordelen, maar als allochtonen die zich weigeren te integreren eens te meer de koekenstad op stelten zetten dan wordt dit liefst doodgezwegen omdat dit soort verhalen niet in het multiculturele sprookjesboek passen.

 

Op de Districtsraad van 20 april werd een motie ingediend door CD&V om camera’s te laten plaatsen in de Statiestraat/Driekoningenstraat.  Deze motie werd gesteund door het Vlaams Belang maar de andere partijen wilden hier absoluut niet van weten. 

Groen !  vond zelfs dat alle schuld bij de politie lag omdat deze te onervaren waren en omdat ze te weinig contact hadden met de leefwereld van de allochtonen.  Ze waren nochtans juist het weekend ervoor met die leefwereld in contact geweest en daar waren drie agenten bij gewond geraakt…  Volgens Luc Verhelst van Groen !  (voorzitter van de Commissie Veiligheid)  kunnen alle problemen worden opgelost met meer sportinfrastructuur voor de allochtonen en meer positieve aandacht voor deze mensen.  Hen vragen om zich in te passen in ónze maatschappij is onmenselijk en totaal misplaatst.

 

Volgens SP.a-er Peter Raats hadden de drie gekwetsten eigenlijk geen fysieke schade opgelopen  (waarschijnlijk ingebeelde zieken, er zijn geen agenten meer zoals in onze tijd), er waren eigenlijk helemaal geen gewonden gevallen.  Later in zijn betoog was de Turkse vrouw die het verkeer had gehinderd de enige die gewond was geraakt, maar dat had ze misschien zelf veroorzaakt. 

 

Hoewel Oud-Berchem wordt beschouwd als één van de tien  “hot-spotbuurten”  in Antwerpen met betrekking tot de onveiligheid, is ok de VLD geen voorstander van camera’s.

 

Het Vlaams Belang vroeg aan de Districtsraad om een krachtig signaal naar de Berchemse burgers toe maar moest constateren dat de meerderheid totaal niet klaar is om eender welk probleem aan de pakken dat verband houdt met allochtonen.  Zij willen te allen prijze conflicten vermijden, vermoedelijk uit schrik voor nog meer rellen.

 

Wij constateren dan ook eens te meer dat de multiculturele samenleving  - in zoverre die al ooit heeft bestaan -  totaal failliet is en niet functioneert !

 

Het Vlaams Belang pleit eens te meer voor een strenge aanpak van relschoppers die weigeren om zich aan te passen aan de normen en waarden van onze maatschappij.  In plaats van agenten aan te sporen tot een zachte en tolerante aanpak, moeten wij hen integendeel aanmoedigen om hun taak  - het handhaven van de openbare orde -  met overtuiging en autoriteit uit te oefenen.  Een strenge aanpak van àlle vorming van ordeverstoring, zowel door politie als door justitie, is het enige middel om de straten terug veilig te maken.  Samenleven in een goed functionerende samen-leving kan alleen als we de moed hebben om de mensen die zich agressief en asociaal opstellen tijdig en krachtig tot de orde te roepen.

 

 

Albrecht Cleymans


13:12 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.