03-06-05

Vragenlijst afgenomen in de Appolostraat

Naar aanleiding van enkele klachten en enkele verkeersongevallen (één zelfs met dodelijke afloop) besloot het Vlaams Belang Berchem een enquête te houden. De vragen werden afgenomen in de buurt van de feestzaal in de Appolostraat.

De resultaten:

8 ingevulde vragenlijsten werden binnengebracht

 

Vragenlijst :

 

Veroorzaken de bezoekers van de feestzalen in de Apollostraat overlast in verband met

gevaarlijke verkeersmanoeuvres               ja  /  neen*

Alle 8 antwoordden  “ja”

 

parkeren                                                           ja  /  neen*

6x ”ja”, 1 x ”neen”, 1 x ”?”

 

geluidsoverlast                                               ja  /  neen*

6 x ”ja”, 2 x ”neen”

 

vandalisme                                                      ja  /  neen*

2 x ”ja”, 3 x ”neen”, 3 x geen antwoord

 

sluikstort                                                          ja  /  neen*

6 x “ja”, 2x “?”

*  schrappen wat niet past

 

Stellen zich hieromtrent nog andere problemen, en zo ja, welke ?

 • Auto’s rijden véél te snel, zowel in Apollostraat als in Valkenputstraat.
 • Dagelijks en het hele weekend staat er van ongeveer 20u tot ’s morgens een vrachtwagen geparkeerd, in het weekend soms twee.
 • Na inrichting van het pleintje aan de Passendalestraat was alles fijn in orde, maar nu na enkele weken… kom maar eens kijken !
 • Heb lege flesjes en blikjes van bier opgeruimd die in de goot lagen.  Mensen die zoiets uitbaten zouden een parking moeten voorzien.  Bovendien liggen sinds half december buizen in de goot die 2 staanplaatsen van auto’s innemen.
 • Bij aankomst en/of vertrek wordt het doorgaand verkeer dikwijls gehinderd :  wachten, op stoep rijden, …
 • Deze problemen doen zich niet enkel voor door de gebruikers van de feestzalen, maar ook door anderen.

 

Heeft u de politie hier reeds van op de hoogte gesteld, en zo ja, is er daarna verbetering in de situatie gekomen ?

 • Ja, met het ongeval van 25 maart 2005 waarbij de tuinmuur werd omgereden.  Nadien was er geen verbetering.
 • Ik heb daar de politie nog niet van op de hoogte gebracht, want wie ben ik ?
 • Neen.
 • Politie knijpt ogen dicht voor foutief parkeren.
 • Neen.  Misschien kan men de politie eens verzoeken een avond  (of een dag)  controles te komen doen hier.
 • Neen.  Dezen doen alsof er niets aan de hand is en blijven blind voor deze ongemakken van de bewoners in de straat.

 

Indien u nog suggesties heeft om de problemen die zich voordoen op te lossen, mag u deze op de keerzijde van dit blad noteren.  Het staat volledig te uwer beschikking !

o        Ten eerste, het kruispunt terug laten maken zoals het vroeger was !  Zoniet, drempels als alternatief !  Ik woon van 1971 in de Apollostraat en van 1991 op de hoek van de Apollostraat met de Valkenputstraat.  Ten tweede, de voortuin ligt altijd vol hondenpoep.  Hoe dit verhinderen ?  Het is echt geen pretje om dit altijd zelf op te kuisen !

o        Er hadden al lang verkeersdrempels moeten komen op het kruispunt in plaats van die uitstulpingen die de snelheid van veel chauffeurs niet eens beïnvloeden.  Of moeten er eerst nog enkele doden vallen voor men hier iets doeltreffends aan gaat doen ?

o        Naar aanleiding van de recente verkeersongevallen  (de laatste met dodelijke afloop in april)  wens ik nog het volgende te vertellen :  op 5 weken tijd waren er 4 ongevallen op de hoek van de Apollostraat en de Valkenputstraat door het in de verkeerde richting rijden  (de Apollostraat is enkelrichting, er wordt verkeerd gereden vanaf de school in de Ramskapellestraat).  Fietsers, bromfietsers en moto’s rijden in de verkeerde richting, auto’s rijden achteruit tot aan de Lode van Berckenlaan, enz. …  Dit heb ik reeds aan de politie verteld naar aanleiding van één van de zovele ongevallen.  Het is niet meer veilig om hier te wonen, zeker niet met kleine kinderen.  Op de koop toe vinden wij geregeld hondenpoep in de voortuin evenals zakjes met hondenpoep tegen de achtertuinmuur.  Vuilzakken worden uitgekapt in de voortuin tussen de brievenbussen.  Zakken met afval worden achtergelaten tussen de brievenbussen  (ik heb reeds meerdere malen naar de sluikstortcel gebeld om dit op te lossen en een eventuele dader te vinden).18:00 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.