31-10-05

Persbericht: Merodefeesten 6 november totaal onaanvaardbaar

Persbericht: Merodefeesten 6 november totaal onaanvaardbaar

Met weerzin nemen de Vlaams Belang Jongeren Berchem kennis van het feit dat op 06.11.05 een manifestatie plaatsvindt, georganiseerd door het district Berchem, om hulde te brengen aan graaf Frederik De Merode.
Deze 'Merodefeesten' kaderen tevens in de viering van 175 jaar België.

Voor de Vlamingen is het bestaan van België nochtans geen reden om te feesten: de rebellie van 1830, georganiseerd door de Franstalige bourgeoisie,
was voor Vlaanderen het begin van een schandalige uitbuiting en culturele onderdrukking die tot vandaag voortduurt oa. in de vorm van de gigantische geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië en de verdere verfransing van Brussel en Vlaams Brabant, gepaard gaande met een enorme minachting van het Vlaamse volk door de Franstalige politici.

In dit kader zien wij er dan ook het nut niet van in om hulde te brengen aan een of andere onbetekenende, misleide figuur die 175 jaar geleden toevallig in Berchem werd begraven.
Eveneens menen wij dat er in Berchem wel nuttiger projekten zijn om het geld van de belastingbetaler aan te besteden dan aan een dergelijk totaal misplaatst spektakel.

Wij doen hiermee dan ook een oproep aan iedere rechtgeaarde Berchemnaar en Vlaams nationalist om een stem van protest te laten horen.

De Vlaams Belang Jongeren van Berchem zullen alleszins aanwezig zijn op 6 november om hun ongenoegen te uiten.

VBJ Berchem09:53 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-05

Berchemse residentiele wijken

Berchem heeft enkele prachtige residentiele wijken die door hun bewoners zeer goed worden onderhouden maar die spijtig genoeg in een snel tempo verloederen door de zeer slordige aanpak van onze overheid.

 

Zo is er de Koninklijke Baan, waar onze overheid ieder jaar op 11 november een bloemenhulde organiseert voor onze Vlaamse helden uit de eerste Wereldoorlog.  Helaas is deze prachtige, met fraaie oude bomen beplante laan verworden tot een carpoolparking waar pendelaars hun auto’s parkeren tussen het hoog opschietende onkruid.  Als het regent staan zij er volop in het slijk en ze worden overdekt met een kleverige zwarte laag vuil die van de nimmer gesnoeide bomen druipt.

 

Met de Elisabethlaan is het niet veel beter gesteld.  Na donker kan je niet veel zien van het verval van deze straat, die nog steeds zit opgezadeld met haar oorspronkelijke  (en nog maar voor 70 % functionerende) straatverlichting uit de jaren 1950  - wellicht stijlvol maar in ieder geval weinig efficient -  omdat schepen Martine De Pestel vindt dat het hier  “slechts een doorgangsstraat betreft, waar zeer weinig mensen wonen”.  De huiseigenaars, die een fortuin neertelden voor de aankoop en het onderhoud van hun prachtige herenhuizen, zullen dat graag horen !

 

Ook de Stanleystraat is een fraaie, residentiele straat met mooi onderhouden woningen.  Helaas is de rijweg bezaaid met zodanig diepe putten dat het invoeren van een zone 30 hier totaal overbodig is :  wie niet over een 4x4-voertuig beschikt kan hier hoe dan ook niet sneller dan 10 km/uur rijden.

 

Tenslotte zijn er de Veldekens.  15 jaar geleden werden de oude volkstuintjes hier onteigend om er een fraaie, gloednieuwe woon- en kantoorwijk te laten verrijzen.  Het was tot nu toe altijd mogelijk om te voet of met de fiets deze wijk via de Grote Weide te doorkruisen op weg naar het Rooi of het Alpheusdal.  Sinds dit voorjaar is deze binnenweg echter afgesloten wegens bouwwerken.  Er was steeds beloofd dat die weg voor de zomer opnieuw open zou worden gesteld ten behoeve van de buurtbewoners en de spelende kinderen uit de wijk.  De zomer is ondertussen bijna voorbij en helaas… de doorgang is nog steeds gesloten, tot grote spijt van de buurtbewoners en hun kinderen.  Het feit dat districtsraadslid en federaal Volksvertegenwoordiger Fons Borginon  (VLD)  in deze wijk woont heeft wat dit betreft blijkbaar niet het minste verschil gemaakt…

 

Het Vlaams Belang afdeling Berchem eist van het district dat de bestaande, vaak zeer fraaie straten in ons district naar behoren worden onderhouden.  In plaats van het hele budget op te souperen voor de aanleg van het zoveelste speelpleintje, de zoveelste verkeersluwe straat en verkeersremmende infrastructuurwerken, stellen wij voor dat het district zich opstelt als een  “goede huisvader”  en in de eerste plaats zorgt voor het in stand houden en verzorgen van de prachtige straten die te Berchem aanwezig zijn.  Enkel op deze wijze kunnen de Berchemnaars zich terug goed en veilig voelen in hun eigen straat, in hun eigen district, en enkel op deze wijze zullen mensen op termijn gemotiveerd zijn om ook zelf tijd, geld en energie te steken in het in stand houden van een aangename, goed onderhouden leefomgeving.


19:01 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-05

Van 15-daagse braderij tot 3-daagse “het Hart van Berchem”.

Van 15-daagse braderij tot 3-daagse  “het Hart van Berchem”.

 

 

De Berchemse braderij ontstond 80 jaar geleden.  Het was toen 15 dagen feest voor elke Berchemnaar en zeker voor de handelaars van de Statie- en de Driekoningenstraat. 

Wie heeft zich indertijd niet een weg moeten banen door een feestende mensenzee, wadend door een bad van briefomslagen waaruit de vele winnende loten waren gekomen van de talloze deelnemende winkeliers ;  wie herinnert zich niet de confettigevechten en de verkiezing van Miss Berchem ?  Bijna iedereen ging naar huis met een prijs of minstens met een goed gevoel.

Wel, beste lezer, dit jaar ben ik persoonlijk de Driedaagse van Berchem gaan bezoeken na het lezen van de toespraak van de voorzitter van het Hart van Berchem waarin hij aankondigt dat winkelcentra deel uitmaken van onze Vlaamse cultuur.  Tot mijn grote spijt heb ik daar evenwel weinig van gemerkt.

De enkele Vlaamse handelaars die nog overblijven in deze winkelstraat namen amper deel aan dit evenement.  Ik kon nog hooguit mijn hart ophalen aan de ingang van het dienstencentrum onder het Berchemse Districtshuis waar onze ouden van dagen de sfeer van vroeger wisten op te roepen door er lootjes te verkopen en enkele volksspelen te presenteren.

Ook de viering van het 100-jarige Mariabeeld op de zuil aan de Victor Jacobslei kon mij bekoren.  Daar waren toch een 150-tal Vlaamse mensen aanwezig.  De spreker van dienst vond het zeer jammer dat er geen allochtone medeburgers aanwezig waren ;  hij had waarschijnlijk even over het hoofd gezien dat Mariabeelden nu eenmaal deel uitmaken van onze Vlaamse cultuur en dat de politiek zo correcte  “multicultuur”  enkel dan bestaat wanneer de blanke Vlaming zich naar allochtone feestelijkheden begeeft, niet omgekeerd.


Op deze twee lichtpunten na waren er alleen maar pitakramen, Arabische muziek, marktkramen van buiten Berchem,… de authentieke Vlaamse sfeer van weleer waarover de heer voorzitter Pascal Jacques  - overigens ook een bestuurslid van de Berchemse VLD, de  “partij van de middenstand” -  zoveel enthousiasme aan de dag legde was ver te zoeken.

Helaas, het Vlaams Belang afdeling Berchem heeft sterk de indruk dat het Hart van Berchem allang is gestopt met kloppen na een fataal infarct tengevolge van veel te weinig Vlaamse winkeliers en veel te veel verstikkende bemoeienissen van mensen die met politieke en niet-commerciële bedoelingen de multicultuur proberen op te dringen aan deze winkelstraat en haar ééns zo feestelijke braderij.

 

Albrecht Cleymans,

Voorzitter Vlaams Belang afdeling Berchem.

17:13 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |