04-02-06

Uit het leven gegrepen.

Op maandag 30/01/2006 moest ik naar het St Erasmus ziekenhuis.Omdat ik niet meer in staat was om mij te verplaatsen bracht mijn schoonzoon mij naar de eerste hulp van vernoemd ziekenhuis.Nadat ik mijn IK en SIS- kaart had afgegeven moest ik wachten op de nodige papieren om foto's te laten nemen van mijn rechterknie en linkerenkel.De nodige papieren kwamen en ik moest naar het eerste verdiep.Een rolstoel of enige hulp werd mij niet aangeboden(mijn schoonzoon was intussen een dringende boodschap gaan doen en zou mij later terug ophalen).
Het heeft mij wel enige moeite gekost om op eigen krachten naar de lift te strompelen en op de dienst radiografie te komen. Daarna ben ik terug op eigen kracht naar beneden gegaan. Terug op de dienst eerste hulp moest ik wachten tot de geneesheer van dienst de foto's kwam bekijken om te zien of er breuken waren.
Terwijl ik daar zat te wachten had ik een goed zicht op de personen die het ziekenhuis binnenkwamen. Plotseling was er een kleine paniek. Een allochtoon moest en zou onmiddellijk een rolstoel hebben. En zowaar.. er werd een rolstoel gevonden.Intussen kwam er een andere allochtoon binnengewandeld en zette zich in de gereedstaande rolstoel.
Hij deed zijn schoen en kous uit en er was een kleine schram te zien op zijn voet.Geen blauwe plek , geen bloeduitstorting , geen zwelling.
Ik ben natuurlijk geen geneesheer maar wanneer ik mijn voet bezag die opgezwollen was als een ballon merkte ik toch een groot verschil. Toen begon de miserie maar eerst. De (zwaargewonde) allochtoon sprak geen woord Nederlands maar de paniekzaaier die erbij was wel. De paniekzaaier zegde met veel omhaal tegen de verplegers dat de (zwaargewonde) een specifieke geneesheer wou die de Arabische taal meester was.
Wanneer de verpleger hem duidelijk maakte dat die bepaalde geneesheer er op maandag niet was, was het hek helemaal van de dam.
De geneesheer moest dan maar opgebeld worden want een andere wou hij niet.
Intussen was er een geneesheer mijn foto's gaan bekijken en kreeg ik verzorging.
Wanneer ik na ongeveer 15 minuten terug kwam was de discussie nog steeds aan de gang.
Ik schuifelde naar de balie om te vragen wat ik moest betalen waarop de bediende zei (sic) "dat horen wij tegenwoordig niet veel meer mijnheer dat iemand komt vragen om te betalen, maar maak U geen zorgen, Uw rekening zal naar huis opgezonden worden".
Wanneer ik buiten ging werd het "slachtoffer" alsmaar driester, sloeg met zijn vuisten op de leuning van zijn rolstoel en zat te roepen in zijn eigen taaltje.
Drie verplegers stonden erbij en... keken ernaar.
Ik vraag mij af wat wij binnen enkele jaren nog kunnen verwachten van die uitbuiters.
 
Vlaamse groeten
 
Jean  Goris

11:22 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-06

Toespraak Albrecht Cleymans

 

Op zondag 29 januari 2006 organiseerde de Berchemse Vlaams Belangafdeling weer een afdelingsfeest met worstenbrood en appelbollen.  Spreeksters waren deze keer Anke Van Dermeersch en Marie-Rose Morel.  Ook Filip Dewinter, die even langskwam, maakte van de gelegenheid gebruik om een korte toespraak te houden en reeds enkele van de kandidaten voor te stellen waarmee onze partij hier in Berchem naar de Districtsraadsverkiezingen trekt. 

Onder de meer dan 200 aanwezigen telden we heel wat bestuursleden uit andere districten en zelfs de voorzitter van de Antwerpse Koepel, Vlaams Parlementslid Jan Penris.

Hieronder vindt u nog de toespraak die Berchems afdelingsvoorzitter Albrecht Cleymans hield op dit afdelingsfeest :

 

“Goedemiddag, beste Berchemnaren, beste vrienden,

Sinds de fusie van 1980 maakt onze gemeente deel uit van Groot-Antwerpen.  In het begin was de Berchemse Districtsraad enkel een adviesorgaan naar het gemeentelijke beleid toe, maar sinds de verkiezingen van 2000 heeft Berchem, net als alle districten, meer centen en ook meer bevoegdheden gekregen.  Sinds diezelfde verkiezingen van 2000 is het Vlaams Belang de grootste partij in Berchem  - wij hebben 6 zetels in de Districtsraad.  Ik ben ervan overtuigd dat dit aantal als gevolg van de niet aflatende inzet van de Berchemse Vlaams Belangafdeling van de laatste jaren nog zal stijgen.  Geloof me, de monstercoalitie van VLD, CD&V, SP.a, Groen! en NVA zal het zéér moeilijk krijgen om nog weerwerk te bieden aan het hechte, grotendeels vernieuwde team waarmee onze partij naar de verkiezingen trekt !

Ook hier in Berchem eisen wij trouwens meer bevoegdheden voor het District.  Een voorstel van het Vlaams Belang van die aard werd in de Deurnese Districtsraad  (waar onze partij een meerderheid heeft)  reeds goedgekeurd.

 

Vorige donderdag, dames en heren, was ik uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie die de Stad aanbiedt aan alle bewonersgroepen van Opsinjoren, aan speelstraatorganisatoren en allerlei softe organisaties die door de Stad worden opgericht om hun eigen buurt zogenaamd leefbaar, veilig en proper, maar vooral multicultureel te houden. 

 

Het Vlaams Belang heeft natuurlijk niets tegen bewonersgroepen, maar wel tegen het misbruik dat ervan wordt gemaakt om mensen te sussen met geld voor feestjes en allerlei andere activiteiten zodat ze hun mond houden over de problemen in hun buurt.  De enige bedoeling van dit alles is om de illusie te scheppen dat Groot-Antwerpen een prettige, schone, gezellige stad is waar het goed leven is samen met onze buren in alle kleuren van de regenboog.  Bovendien worden dergelijke bewonersgroepen ook ingezet als de lokale overheid tegen de zin van de rest van de buurtbewoners plannen wil doordrukken in verband met verkeer, zones 30 en dergelijke meer.

 

Dames en heren, men kan mensen op lange termijn niet kopen, hun respect moet je verdienen.  De bewonersgroepen en de lentepoetsers hebben dit intussen begrepen, want toen op die fameuze receptie burgemeester Patrick Janssens werd aangekondigd kreeg hij applaus van slechts een tiental aanwezigen van de ruim 900 !  Op zijn toespraak, die trouwens van een beschamend laag niveau was voor de burgemeester van een stad als Antwerpen, kwam geen enkele reactie.  Antwerpen is duidelijk rijp voor een nieuwe burgemeester, dames en heren, en ik denk dat wij die hier vandaag in ons midden hebben !

 

Op politioneel gebied eist het Vlaams Belang de herwaardering van de wijkagent en het inzetten van wijkteams die zichtbaar zijn in het straatbeeld en steeds aanspreekbaar.  Als ik moet kiezen tussen een politieagent op elke hoek van de straat of, zoals nu, een drugverslaafde, een drugsdealer, een overvaller of een dief op elke straathoek, geef mij dan die politieagent maar.  Wie niets verkeerd doet en niets te verbergen heeft hoeft zich toch geen zorgen te maken over de aanwezigheid van ordediensten !

 

Ook wat mobiliteit betreft is er werk aan de winkel.  De zones 30 die in elk district worden ingevoerd houden eigenlijk in dat men van elke straat een hindernissenparcours wil maken waarop men zijn auto stukrijdt en voor extra geluidsoverlast zorgt door elke keer te vertragen voor een verkeersdrempel en erachter weer op te trekken.  Bovendien werden ons wijkcirculatieplannen opgedrongen die overal extra éénrichtingstraten invoeren, die in de bestaande éénrichtingstraten vaak de rijrichting wijzigen en die erop gericht zijn om de vlotte doorstroming van verkeer in woonwijken te verhinderen.  Dit zou automobilisten moeten afschrikken.  In de praktijk dwingt het hen alleen maar om de hele wijk door te rijden om op hun bestemming te geraken, met alle files, luchtvervuiling en geluidsoverlast van dien.

 

Het Vlaams Belang eist dat de automobilist opnieuw als mens wordt beschouwd in plaats van als melkkoe en zondebok en dat iedereen, om het even welk vervoermiddel hij gebruikt, zich op een vrije manier doorheen onze stad en ons district kan verplaatsen met respect voor de bestaande verkeersreglementen.  Dit laatste geldt ook voor de zogenaamde zwakke weggebruiker, die nu maar al te vaak alle regels aan zijn laars lapt zonder dat de huidige overheid daar ook maar iets tegen wil ondernemen.

 

Tenslotte, dames en heren, en nu keer ik even terug naar onze specifieke Berchemse situatie, wil het Vlaams Belang dat ons district niet langer wordt bestuurd door een operettefiguur als Pros Slachmuylders, die zich liever bezighoudt met zijn Filippijnse mokkes en hun gemeenschap dan met zijn district.  In zijn plaats bieden wij u graag een echte, competente, hardwerkende Berchemse Vlaams Belangploeg aan, die klaarstaat om dit district te besturen met respect voor de Vlaamse waarden en normen en voor onze eigen Berchemse bevolking.  Op dat moment zal het gedaan zijn, dames en heren, met het klakkeloos overnemen van de idealen van de nieuwe blanke bosjesman, de beroepsbetoger-anarchist met een jointje tussen zijn lippen en een afro- of rastakapsel op zijn hoofd, die zijn verblijfplaats heeft in de boomtoppen van het Lappersfortbos en daar niet van de hemelse dauw leeft maar van een uitkering die hij op onze kosten ontvangt.  Het zal gedaan zijn met het zorgzaam erop toezien dat geen enkele Koranwet met de voeten wordt getreden terwijl de christelijke waarden en normen onder de mat worden geveegd en er zelfs geen kerstmuziek meer mag worden gespeeld in de winkelstraten van onze stad. 

 

Neen, dames en heren, als het Vlaams Belang het hier in Berchem en in Antwerpen voor het zeggen krijgt zal er eindelijk terug respect zijn voor de hardwerkende, nuchtere, complexloze Vlamingen die dit land hebben opgebouwd tot één van de meest welvarende en moderne regio’s van Europa en dan zal onze eigen Vlaamse jeugd een toekomst tegemoet kunnen zien waarin zij in alle veiligheid hun eigen leven en ons aller koekenstad kunnen herscheppen in wat het ooit was  - één van de beste plekken waar een mens kan leven !

 

Berchem eerst, dames en heren, Antwerpen eerst !”

 

 

 

 

14:28 Gepost door Vlaams Belang Berchem | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |